• Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu ambasadorem Programu Edukacyjnego „EKONOMIA NA CO DZIEŃ”

     • Dzięki wieloletniej współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu otrzymała akredytację do reprezentowania fundacji w zakresie   Programu Edukacyjnego EKONOMIA NA CO DZIEŃ. Dyrektor – Piotr Melnarowicz uczestnicząc w dwu-dniowym seminarium  dla trenerów programu pt.: „Rozwój kompetencji – przedsiębiorczość, inicjatywność – kształtowanie postaw ucznia” odebrał nominację dla szkoły z rąk Pani Urszuli Sierżant – koordynatora programu Ekonomia na co dzień.

               Program skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych (klasy VI – VIII). Do programu warto przystąpić, gdyż:

      - oferuje bezpłatny pakiet materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć z doradztwa zawodowego i edukacji finansowej.

      - skierowany jest zarówno do doradców zawodowych, jak i wychowawców klas oraz nauczycieli innych przedmiotów, którzy zobowiązani są realizować wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
      Nauczyciele, którzy zdecydują się na realizację programu, mogą bezpłatnie:

      • uczestniczyć w warsztatach doskonalących;
      • otrzymać materiały dydaktyczne: scenariusze zajęć wraz z kartami pracy dla ucznia, gry dydaktyczne, filmy, dostęp do materiałów cyfrowych zamieszczonych na platformie Fundacji;
      • korzystać z konsultacji z trenerami programu.

      Uczniowie mogą brać udział w ogólnopolskim konkursie Potyczki Ekonomiczne, oraz w konkursach internetowych związanych z realizacją programu.

      ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI O ZGŁASZANIA SIĘ DO PROJEKTU.

       

     • EduNect – Inteligentna platforma edukacyjna w naszej szkole!

     •  

             
      Dzisiaj w naszej szkole odbyły się warsztaty w systemie EduNect, czyli nauka z systemem edukacyjnym do powtórzeń, sprawdzianów, konkursów oraz samodzielnej nauki z wykorzystaniem komputera.
      Zajęcia poprowadzili przedstawiciele firmy EduNect z Wrocławia. Przez siedem kolejnych godzin uczniowie z każdej klasy z nauczycielem testowali możliwości w/w systemu edukacyjnego. Z zapałem pochłaniali kolejne zadania. Raport końcowy z ich działania wywoływał duże emocje i reakcje uczniów.
      Okazało się, że sprawdzian czy klasówka z systemem EduNect może być ciekawą zabawą! Nasi uczniowie pokazali, że doskonale potrafią wykorzystywać nowoczesne narzędzie, jakim jest komputer, do celów związanych z nauką.
      Dziękujemy Przedstawicielom Firmy EduNect za twórczo spędzony czas.

     • WALCZYMY o NOWĄ ŚWIETLICĘ !

     •  

      Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Śląskiej przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji pod nazwą „Się gra się ma Bezpieczny Playroom!” dzięki której uczniowie mają  szansę na zajęcia  świetlicy przemianowanej w nowoczesną salę gier dla dzieci oraz wyposażenie w postaci naklejek ściennych i zestawów gier planszowych.

      Aby to się stało PROSIMY WSZYSTKICH O ODDAWANIE GŁOSÓW NA NASZĄ ŚWIETLICĘ.

      Głosujemy raz dziennie z każdego komputera.

      Oddawanie głosów standardowych odbywa się w dwóch następujących bezpośrednio po sobie krokach:

      1 sposób:  Należy wybrać na Stronie Internetowej galerię Świetlicy naszej szkoły (https://www.siegrasiema.com/swietlice/86) i oddać głos i kliknąć w przycisk „Głosuj” w galerii na Stronie Internetowej. Jeden głos standardowy Głosującego zapewnia Świetlicy 1 punkt w Konkursie.

      2 sposób:  Głosujący może zwiększyć liczbę punktów, które zostaną przyznane Świetlicy za jeden głos Głosującego (1 głos = 50 punktów) poprzez każdorazowe wykonanie łącznie następujących czynności:

      a. zakupienie w okresie od 15.10.2019 r. do 28.11.2019 r. w salonach Empik lub na empik.com dowolnej gry planszowej Hasbro tj. „Produktu Promocyjnego” i zachowanie paragonu, z którego treści wynikać będzie dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego. W przypadku, gdy z treści paragonu nie wynika w sposób niebudzący wątpliwości, że zakupiono Produkt Promocyjny, Głosujący może poprosić w sklepie, w którym dokonano zakupu, o stosowną adnotację na odwrocie paragonu wraz z pieczątką sklepu,

      b. kliknięcie w przycisk Głosuj w galerii na Stronie Internetowej,

       c. podanie daty zakupu, numeru paragonu i numeru kasy fiskalnej,

      d. dodanie zdjęcia paragonu (plik .jpg o wadze max. 5 MB),

       e. podanie adresu e-mail,

       f. zaakceptowanie Regulaminu,

      g. wyrażenie zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w celach związanych przedmiotowo z Akcją, Organizator zastrzega, że 1 paragon to 50 punktów niezależnie od liczby zakupionych Produktów Promocyjnych uwidocznionych na 1 paragonie.

      Głosowanie zakończy się: 28.11.2019 r. o godz. 23.59

      PROSIMY O POMOC i ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA!

     • PIERWSZAKI Z WIZYTĄ W PASIECE

     •  

       

      W dniu 16 października 2019 roku uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu wraz z wychowawczynią i rodzicami udali się z wizytą do Proboszczowa do prywatnej pasieki pszczół.

      Była to wspaniała lekcja przyrody, podczas której  dzieci zapoznały się nie tylko z pracą
      i anatomią pszczół, ale także z zagrożeniami płynącymi z kontaktu z pszczołami, a także
       z ciężką pracą jaką wykonuje pszczelarz.

      Pan Stanisław Pluto – pszczelarz i właściciel pasieki niezwykle interesująco opowiadał
       o życiu pszczół, ich pracy i sposobach pozyskiwania miodu.

      Dzieci poznały budowę ula, miały okazję zobaczyć miodarkę – maszynę, która wykręca miód, ramkę z komórkami pszczelimi oraz wiele innych narzędzi związanych z pszczelarstwem.

      Wysłuchaliśmy wiele cennych informacji o produktach pszczelich pozyskiwanych
       w pasiece i ich walorach zdrowotnych. Dużą atrakcją dla dzieci było przymierzenie kapelusza ochronnego.

      Pan Stanisław opowiedział także o roślinach, drzewach i kwiatach, które w pasiece rosną
       i czym się wyróżniają pośród innej flory.

      Podsumowaniem naszej wizyty była degustacja  kilku gatunków przepysznego miodu, które zostały przygotowane specjalnie na nasze przybycie. Dzieci były zachwycone.

      Mieliśmy również możliwość skosztowania miodu wyciętego bezpośrednio z plastra.

       

      BARDZO DZIĘKUJEMY PANU STANISŁAWOWI ZA ZAPROSZENIE
       I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ.

     • SPOTKANIE Z TYMI, KTÓRZY DBAJĄ O NASZE BEZPIECZEŃSTWO

     •  

      17 października 2019 roku uczniowie klasy pierwszej udali się na wycieczkę do Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
      w Złotoryi.

      Wizyta w miejscach oraz spotkanie z osobami, które na co dzień pilnują porządku, dbają o nasze bezpieczeństwo i w każdej chwili przybywają nam na ratunek wywarła na dzieciach ogromne wrażenie i pozostawiła niezapomniane wspomnienia.

      Głównym celem naszej wycieczki było zapoznanie z pracą służb mundurowych, zwiedzenie  strażnic, w których stacjonują, zapoznanie ze sprzętem, którym posługują się policjanci i strażacy oraz przypomnienie zasad bezpieczeństwa, których powinniśmy przestrzegać.

      Na posterunku policji mieliśmy okazję zobaczyć policyjne korytarze, większość pomieszczeń i wydziałów, w których pracują policjanci np.: pomieszczenia dla osób zatrzymanych, cele zamykane wielkimi kratami. W trakcie opowiadania o swojej pracy policjanci pozwolili dzieciom obejrzeć przedmioty służące im do pracy.

      Z dużym zaciekawieniem uczniowie obejrzeli monitoring, komputery, radiostację, policyjny radiowóz, akcesoria policjanta. W interesujący i przystępny dla uczniów sposób pani policjantka opowiedział o trudnej  i odpowiedzialnej pracy policji. Wiele emocji wzbudziło także pobieranie odcisków palców każdego z uczniów. Dzieci wnikliwie analizowały swoje linie papilarne. Uczestniczyliśmy również w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy.

      Największą atrakcją było oczywiście „siedzenie za kierownicą” w radiowozie policyjnym. Każde dziecko mogło wczuć się w rolę policjanta i zasiąść za kierownicą policyjnego samochodu oraz usłyszeć sygnały dźwiękowe.

      Podczas wizyty w jednostce straży pożarnej zapoznaliśmy się z obiektem,
       w którym pracują zawodowi strażacy oraz z pracą strażaków, z zadaniami realizowanymi przez straż pożarną, sposobami alarmowania oraz zachowania się w przypadku zagrożenia.  Zwiedziliśmy stanowisko dyspozytora, czyli miejsce, gdzie odbierane są wszystkie zgłoszenia o zaistniałych zdarzeniach. Uczniowie dowiedzieli się, w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do różnych wypadków – nie tylko samochodowych.  

      Dziękujemy Wam za Waszą pracę i za to, że jesteście!

     • Dzień Edukacji Narodowej w Naszej Szkole

     •  

      Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela. Z tej okazji 14 października 2019 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia.

      Na uroczystość przybył Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa Pan Paweł Kisowski, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców, uczniowie, samorządowcy,  a także emerytowani nauczyciele naszej szkoły. Przybyłych gości przywitał Pan Dyrektor Piotr Melnarowicz, który krótko nakreślił rys historyczny święta, podziękował za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie uczniów oraz życzył nauczycielom nieustającej satysfakcji z wykonywania tego trudnego zawodu, entuzjazmu, aktywności i radości oraz dalszych satysfakcjonujących osiągnięć w pracy zawodowej, a wszystkim pracownikom wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, spełnienia najskrytszych marzeń i optymizmu.

       Życzenia od władz samorządowych złożył Pan Burmistrz Paweł Kisowski, który następnie wręczył Nagrodę Burmistrza p. Iwonie Olechno.   W dalszej części uroczystości życzenia dla pracowników szkoły złożyła Przewodnicząca  Rady Rodziców oraz przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego Oliwia Fuja.

      W części artystycznej uczniowie Samorządu Uczniowskiego pod opieką p. Sylwii Klich świetną grą aktorską oraz śpiewem wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla pracy swoich nauczycieli, a reprezentanci samorządu rozdali nauczycielom i pracownikom szkoły drobne upominki.

       

      …. …. Jeszcze raz gratuluję nagrodzonym i dziękuję wszystkim za cały rok efektywnej pracy.

       

     • „JUŻ WYRUSZAMY DO PIERWSZEJ KLASY ZOSTAŁY W TYLE PRZEDSZKOLNE CZASY”

     •  

       

      8 października punktualnie o godzinie 9:00 wychowawczyni, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego powitali przybyłych gości, nauczycieli, rodziców i uczniów. Szczególnie gorąco powitano bohaterów uroczystości – uczniów klasy I.

      Dzieci rozpoczęły uroczystość wspaniałym występem artystycznym, który zachwycił wszystkich zebranych.

      W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem
      i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom a także dbać o otaczającą przyrodę.

      Po części artystycznej nastąpiło długo oczekiwane ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej, którego dokonał dyrektor szkoły: "Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu.” Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych  dyplomów i pamiątek.

      W uroczystości wziął udział Burmistrz Miasta i  Gminy Świerzawa -  pan Paweł Kisowski, przedstawicielka urzędu miejskiego - pani Edyta Marzec, radna wsi Sokołowiec – pani Urszula Zajda, radny wsi Sędziszowa – pan Przemysław Szczucki, sołtys wsi Sokołowiec – pan Roman Żukrowski.

      Pan Burmistrz złożył pierwszakom gorące gratulacje w tym, jakże ważnym dla nich dniu. Życzył wielu sukcesów w dalszym zdobywaniu wiedzy.

       Swoje słowa do uczniów skierowali również zaproszeni goście.

      Każdy pierwszak otrzymał od zaproszonych gości upominki.

      Na zakończenie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego życzyli sukcesów
      w nauce oraz zapewniała o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią.

      Po uroczystym pasowaniu dzieci wraz  z zebranymi  gośćmi udali się na słodki poczęstunek.  

      Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pomocy rodziców pierwszoklasistów ten dzień na zawsze pozostanie w pamięci nie tylko dzieci ale  nas wszystkich tam obecnych.

       

      Pierwszak – jak to dumnie brzmi!

       

      Rodzicom gratulujemy wspaniałych  pociech,

      a Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.         

     • XXII Rajd Jadwiżański

     •  

      W dniu 5.10.2019r. jak co roku drużyna uczniów ze Szkoły Podstawowej im.Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu składzie:Emilia Szczerbik, Ksawery Adamiec, Damian Kuziomko, Zosia Piskorska, Wiktoria Kacprzyk, Wojciech Romański,Tomasz Kuchmister, Mikołaj Frankowski, Filip Hubaj, Bartosz Byrgiel, Maciej Krawczyk wzięła udział XXII Rajdzie Jadwiżańskim. Organizatorem rajdu było Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. Jednym z głównych celów rajdu jest poznawanie walorów krajobrazowych okolic Złotoryi, Kopacza i Rokitnicy, historii oraz dziedzictwa kulturowego Śląska i Ziemi Złotoryjskiej oraz popularyzacja zdobywania Odznaki Jadwiżańskiej. Rajd zakończył się wspólnym ogniskiem i występami artystycznymi. Podczas rajdu Chłopcy ułożyli wierszyk:Mimo złej pogody ,mimo ściem,Jadwigę naśladować chcę,Pogoda nas nie zniechęci,Mimo,że wiatr wokół nas kręci,Chcemy ją poznać,Naśladować ją chcemy.

      Opiekun W.Płoszczyca

     • IX światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

     •  

      4 października 2019r. odbyła się akcja: IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.Celem jej było propagowanie znajomości tabliczki mnożenia wśród dzieci i dorosłych. Akcja przebiegała pod hasłem "Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają". Do egzaminu przystąpiło 48 chętnych osób, które w ciągu 3 minut miały prawidłowo rozwiązać 5 przykładów. Perfekcyjnie zdało 28 osób, w tym 21 uczniów z klas III - VIII,5 nauczycieli, 1 pracownik obsługi oraz 1 rodzic.Najlepszy czas uzyskali: Magdalena Madej kl.VIII - 13,06 s, Wojciech Romański kl.IV- 19s, Maciej Krawczyk kl.VIII- 20s,Damian Kuziomko kl. VIII -23s.Gratuluję znajomości tabliczki mnożenia, wszystkim dziękuję za udział i zapraszam za rok.Koordynator lokalny: Małgorzata Kijowska.Sponsorem nagród było Stowarzyszenie Sokolik z Sokołowca

     • Światowy Dzień Zwierząt

     • 4 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej zorganizowali wystawę swoich zwierzątek.Zwieńczeniem pokazu był konkurs plastyczny ph. " Mój Przyjaciel Zwierzak.W podzięce za obecność w szkole zwierzaczki dostały same pyszności .

     • Mały Miś

     • „MAŁY MIŚ” – zawitał do uczniów Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu. Dzieci z przedszkola oraz klasy „0” Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu przystąpiły do ogólnopolskiego projektu ,,Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”. To wyjątkowe wydarzenie, w ramach którego miłość do czytania przekazywana jest najmłodszym uczniom. Projekt składa się z 8 modułów, które będą realizowane przez cały rok szkolny. Tematyka modułów jest zgodna z kierunkami polityki Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020. Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami i szkołami podstawowymi. Program zachęca dorosłych do głośnego czytania dzieciom, wyrabia właściwe nawyki czytelnicze, wprowadza dziecko w świat literatury.Życzymy miłych wrażeń.

     • Podziękowania :)

     • Dyrektor, Rada Pedagogiczna, uczniowie i rodzice Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu składają serdeczne podziękowania p. Mirosławowi Brzozowskiemu - Wójtowi Gminy Męcinka, p. Bogumile Kałużnej - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Męcince oraz p. Pawłowi Kisowskiemu - Burmistrzowi Miasta i Gminy Świerzawa za wspracie, pomoc, życzliwość, zaangażowanie, zapewnienie bezpieczeństwa i gorącego posiłku uczniom, w tudnym momencie podróży. DZIĘKUJEMY.

     • Europejski Tydzień Kodowania

     • Od 5 do 20 października w całej Europie, w tym oczywiście w Polsce, będziemy świętować Europejski Tydzień Kodowania, czyli #CodeWeek2019. Na czym polega to świętowanie? Na świetnej zabawie, do której zapraszamy wszystkich, w każdym wieku. Do nauki przez zabawę dołączą także uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląśkiejw Sokołowcu.

      #CodeWeek2019 to oddolna inicjatywa, w ramach której świętujemy kreatywność, rozwiązywanie problemów i współpracę poprzez programowanie i inne działania związane z technologią. Główną ideą stojącą za wydarzeniem jest promowanie programowania poprzez pokazywanie młodzieży i dorosłym sposobów na realizację pomysłów przy pomocy kodu, rozwiewanie wątpliwości i mitów otaczających te umiejętności oraz gromadzenie zmotywowanych jednostek w celu wspólnej nauki.

     • Cyfrowa Akademia Gospodarcza - NAGRODA GŁÓWNA

     •  

      Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Śląskiej otrzymała prezent - NAGRODĘ GŁÓWNĄ za działania w Projekcie "Cyfrowa Akademia Gospodarcza". Otrzymany projektor pozwoli jeszcze bardziej uatrakcyjnić zajęcia edukacyjne w naszej szkole. DZIĘKUJEMY.Warto dodać, że dzięki Cyfrowej Akademii Gospodarczej uczniowie dowiedzą się, jak założyć własny biznes, łatwiej zrozumieją procesy i mechanizmy gospodarcze, poznają przysługujące im prawa oraz - przede wszystkim - będą świadomie dokonywali wyborów finansowych.Zakres tematyczny Cyfrowej Akademii Gospodarczej- Pierwsze kroki: Dlaczego powinieneś zainteresować się ekonomią? Co zyskasz, będąc przedsiębiorczym? I czy każdy może zostać przedsiębiorcą?- Skutecznie do celu: Jak efektywnie rozwijać siebie, swój biznes i swoje otoczenie?- Historia i współczesność: Jak wyglądała polska droga od gospodarki centralnie sterowanej do kapitalistycznej?- Nie takie prawo straszne: Co trzeba wiedzieć, prowadząc biznes w Polsce, czyli prawo gospodarcze w pigułce.Zapraszam do lektury.

     • List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

     • List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

     • Powiatowe Podchody Matematyczno-Przyrodnicze

     • 26 września uczniowie Szkoły Podstawowej w Sokołowcu uczestniczyli w Powiatowych Podchodach Matematyczno-Przyrodniczych w Złotoryi.

      Opiekun:Małgorzata Kijowska

     • XVIII Powiatowy Dzień Regionalisty

     • XVIII Powiatowy Dzień Regionalisty "W kręgu przyrody i historii gminy świerzawa" Nasza szkoła wzięła czynny udział w XVIII obchodach Dnia Regionalisty. Grupa siedmiu uczniów z klas V-VII uczestniczyła w marszu z wieży widokowej w Gozdnie do Szkoły Podstawowej w Świerzawie przy ulicy Dworcowej 3. Podczas marszu uczniowie rozwiązywali zadania przyrodniczo-historyczne. Po dotarciu do szkoły uczniowie uczestniczyli w dalszej zabawie, rozpoznając zabytki, minerały oraz rośliny z terenu gminy Świerzawy. Z pośród reprezentantów Szkoły Podstawowej w Sokołowcu znalazł się śmiałek który na koniec uroczystości zaśpiewał piosenkę artystyczną którą sam opracował.Uczniowie doświadczyli prawdziwych lekcji historii i przyrody z okolic Świerzawy.

      Opiekun:Ewa Dudek

     • XXI Bieg Uliczny o Memoriał Tadeusza Pietroszka

     • Pasmo sukcesów podczas Memoriału Tadeusza Pietroszka👏21 września w Złotoryi odbył się XXI Bieg Uliczny o Memoriał Tadeusza Pietroszka. W zawodach brały udział wszystkie szkoły z powiatu złotoryjskiego oraz z czeskiego Mimonia. Uczestnicy biegu mieli do pokonania trasę o długości 600m./800m./1000m./1500m. W całym biegu liczba starujacych przekroczyła 500 osób.Nasi reprezentanci spisali się wzorowo bowiem 7 uczniów znalazło się w pierwszej dziesiątce w swoich kategoriach.

      Zuzanna Woźniak z klasy III wygrała bieg na dystasnie 800m. deklasując ponad 40 osób w swojej kategorii😄💪 w tej samej kategorii Kinga Rydz zdobyła wysokie III miejsce👏

      Zuzanna Woźniak I miejsce, Kinga Rydz III miejsce, Mateusz Pióro IV miejsce, Damian Kuziomko IV miejsce, Tomasz Szlęzak VI miejsce, Lena Gostkowska VIII miejsce, Jessika Szłapa X miejsce, Nadia Gołuch XIII miejsce, Krystian Jabłoński XV miejsce, Filip Pęcak XVII miejsce, Nikola Kobiela XXI miejsce, Oliwia Rychlicka XXII miejsce, Kinga Kurek XXIII miejsce, Igor Ziemian XXV miejsce, Szymon Adamowicz XXVI miejsce.

     • Certyfikat Programu Insta.Ling

     • Aktywna praca została wynagrodzona Kolejny rok uczniowie naszej szkoły będą pracowali w aplikacji InstaLing – ortografia polska oraz język angielski. Dzięki zeszłorocznemu zaangażowaniu otrzymaliśmy certyfikat jakości kształcenia.Nauka odbywa się w ciekawej nienużącej formie quizu. To efektywna forma do nauki, uczniowie pracują z zestawem słówek w języku angielskim i trudnymi słówkami w j.polskim. Pojedyncza sesja trwa kilka minut. Aplikacja pozwala uczniom systematycznie i bez wysiłku powtarzać wiedzę zdobytą na lekcji. Takie podejście zapewnia maksimum efektu przy minimalnym nakładzie czasu i pracy. Nauka staje się przyjemnością. Koordynatorki programu:

      Iwona Olechno, Małgorzata Sankowska - Skorupińska

     • SPRZĄTANIE ŚWIATA 2019

     • Szkoła Podstawowa im.Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu bardzo aktywnie przeprowadziła kampanię pod hasłem "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy".Uczniowie wraz z nauczycielami sprzątali w miejscowościach: Rząśnik, Sokołowiec, Sędziszowa oraz Lubiechowa.Podziękowania dla sołtysów za przygotowanie poczęstunku dla wszystkich dzieci👍