Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu

 

Nawigacja

Informacje dla rodziców

O TPD Motto 1 % ... Adres

TPD

1 % ...

MOŻESZ POMÓC DZIECIOM 

KRZYWDZONYM, 


BIEDNYM, ZANIEDBYWANYM, MAJĄCYM 

NIEPOWODZENIA W NAUCE,
ZAGROŻONYM SIEROCTWEM
SPOŁECZNYM, PRZEWLEKLE 

CHORYM, NIEPEŁNOSPRAWNYM
PODZIEL SIĘ 1% SWEGO PODATKU Z NAJUBOŻSZYMI

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
 ZARZĄD ODDZIAŁU MIEJSKO- GMINNEGO
PLAC WOLNOŚCI 47 b  
59-540 ŚWIERZAWA
PBS ZŁOTORYJA O/ ŚWIERZAWA   
  73 8658 1019 0000 0228 2000 0010