Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu

 

Nawigacja

Informacje dla rodziców

O TPD Motto 1 % ... Adres

TPD

O TPD

O Towarzystwie Przyjaciół Dzieci  
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na terenie gminy Świerzawa działa od wielu lat.
  Obecnie skupia 6 kół z miejscowości Nowy Kościół, Świerzawa, Sokołowiec.

  Ideą naszej działalności jest wszechstronna pomoc dzieciom. Intensywnie współpracujemy z TPD Oddziałem działającym w Legnicy, Urzędem Miasta i Gminy Świerzawa, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świerzawie.

  Naszą działalność wspomaga wielu darczyńców.
W okresie ferii letnich i zimowych organizujemy dla dzieci wypoczynek z dożywieniem, jesteśmy organizatorami Dnia Dziecka oraz Mikołajek.

DZIAŁAJĄCE KOŁA
 

1. Koło TPD przy SP w Sokołowcu
2. Koło TPD Specjalnej Troski Sędziszowa
3. Koło TPD przy Domu Wiejskim w Nowym Kościele 
4. Koło TPD przy SP w Nowym Kościele
5. Koło TPD Świerzawa Koło Emerytów

NASZE CELE I ZADANIA

* POMOC RODZINIE
* DZIAŁANIA NA RZECZ DZIECI w tym dzieci
  specjalnej troski
* ORGANIZACJA WYPOCZYNKU W OKRESIE FERII 
  ZIMOWYCH, LETNICH
* ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO DZIECIOM