Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu

 

Nawigacja

Informacje dla rodziców

Czas trwania lekcji Sekretariat Stołówka Rada Rodziców Pedagog Opiekunowie świetlicy Prawa dziecka 2012 Rok Korczaka Wychowawcy klas Dodatkowe dni wolne Kursy autobusu szkolnego ??? "Trójki" Klasowe

INFORMACJE
Pedagogiem szkolnym jest
pani Izabela Dziedzic


Działania, które podejmuje, skierowane są do uczniów i ich rodziców. Pedagog współpracuje z nauczycielami, pracownikami szkoły i instytucjami w celu pomocy dziecku i jego rodzinie.

-

-

-

Dyżur pedagoga szkolnego:

-

czwartek     830 - 1230      (sala 40)


-

Do zadań pedagoga należy:

· koordynowanie działań wychowawczych szkoły i działań z zakresu profilaktyki, 

· organizacja opieki i pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 

  poznanie indywidualnych potrzeb uczniów, 

· pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych (uczniowie zdolni, uczniowie z trudnościami w nauce), 
  analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, 

· indywidualne rozmowy i poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów i ich rodziców, 

· wyszukiwanie informacji dla uczniów i ich rodziców o instytucjach udzielających pomocy dziecku i rodzinie,