Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu

 

Nawigacja

Informacje dla rodziców

Czas trwania lekcji Sekretariat Stołówka Rada Rodziców Pedagog Opiekunowie świetlicy Prawa dziecka 2012 Rok Korczaka Wychowawcy klas Dodatkowe dni wolne Kursy autobusu szkolnego ??? "Trójki" Klasowe

INFORMACJE

Prawa dziecka

10 grudnia 2008 roku minęło 60 lat od uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Dziecko to mały człowiek!

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swojej wolności i swoich praw.
My dzieci polskie pragniemy żyć w pokoju, tolerancji, wolności, równości , sprawiedliwości, demokracji. Chcemy, aby szanowano naszą godność!
W 1991 roku Rząd Rzeczpospolitej zatwierdził Prawa Dziecka. Prawa dziecka i dorosłych są jednakowo ważne. Każdy z nas chce być jednakowo oceniany, pragnie być kochany, wyznawać własną wiarę. chce by go szanowano.

Zważywszy, że ludzkość powinna dać dziecku to, co ma najlepsze Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych wzywa wszystkich do przestrzegania Deklaracji Praw Dziecka, aby zapewnić nam dzieciom szczęśliwe dzieciństwo.

 

.

.

.

.

.

.

ZEBRANO PRAWA DZIECKA W 14 PUNKTACH:

1. Prawo do życia i rozwoju


2. Prawo do posiadania imienia i nazwiska


3. Prawo do uzyskania obywatelstwa


4. Prawo dzicka do rodziny


5. Wolność religii lub przekonań


6. Wolność wypowiedzi, wyrażania poglądów


7. Wolność od przemocy fizycznej i psychicznej


8. Prawo do ochrony zdrowia


9. Prawo do odpowiedniego standardu życia


10. Prawo do wypoczynku


11. Prawo do nauki


12. Prawo do korzystania z dóbr kultury


13. Prawo do informacji


14. Prawo do znajomości swoich praw