Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu

 

Nawigacja

Informacje dla rodziców

Czas trwania lekcji Sekretariat Stołówka Rada Rodziców Pedagog Opiekunowie świetlicy Prawa dziecka 2012 Rok Korczaka Wychowawcy klas Dodatkowe dni wolne Kursy autobusu szkolnego ??? "Trójki" Klasowe

INFORMACJE

Wychowawcy klas

Wychowawcy  klas

w roku szkolnym 2015/2016r.

 

P.Przed.-  Mariola Rewers              nr sali  6

Kl. I a -  Anna Kopacz                  nr sali - 52             

Kl. I b -  Katarzyna Ząbek                nr sali - 33

Kl. II -  Danuta Hubaj                    nr sali - 35

Kl. III -  Izabela Dziedzic                  nr sali - 46

Kl. IV -  Elżbieta Tusińska               nr sali - 37

KL.V  -  Przemysław Szczucki           nr sali - 29

KL. VI -  Ewa Dudek                          nr sali - 31