Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu

 

Nawigacja

Informacje dla rodziców

Czas trwania lekcji Sekretariat Stołówka Rada Rodziców Pedagog Opiekunowie świetlicy Prawa dziecka 2012 Rok Korczaka Wychowawcy klas Dodatkowe dni wolne Kursy autobusu szkolnego ??? "Trójki" Klasowe

INFORMACJE

Dodatkowe dni wolne

W roku szkolnym 2015/2016 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów w naszej szkole, dniami tymi są:

14 października 2015r. (Dzień Edukacji Narodowej)

2 stycznia 2015r. (piątek po Nowym Roku)

1 kwietnia 2015r. (sprawdzian Kl. VI)

5 czerwca 2015r. (piątek po Bożym Ciele)


Podstawa Prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 5 paździertnika 2010r. (uaktualnienie 18 lutego 2011r.) w sprawie organizacji roku szkolnego (Dziennik Ustaw nr 186 poz. 1245 z 6 października 2010r.)