Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu

 

Nawigacja

Informacje dla rodziców

Status prawny Kadra Adres i kontakt Biuletyn Informacji Publicznej Statut Szkoły

BIP

Status prawny
Szkoła  Podstawowa  im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcujest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Świerzawa prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).


>  Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto i Gmina Świerzawa

>  Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad
    Szkołą jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.