Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu

 

Nawigacja

Informacje dla rodziców

Członkowie SU Plan pracy SU Sprawozdanie SU 2010/2011 Sprawozdanie SU 2009/2010 Sprawozdanie SU 2008/2009

Samorząd Uczniowski

Plan pracy SU

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

 

 

 Zadania do realizacji 2013/2014

 

1. Przygotowanie kampanii wyborczej

2. Wybory do SU

-podsumowanie wyborów

-przedstawienie nowego składu

3. Zbiórka przyborów szkolnych dla potrzebujących

4. Dyskoteka zorganizowana przez SU

5. Przygotowanie uroczystości z okazji D.E.N

6. Spotkanie informacyjne o podejmowanych działaniach, zapoznanie ze statutem szkoły, regulaminem ucznia, WSO

7. Wolontariat – przygotowanie informacji na temat pracy w wolontariacie

8. Zaprezentowanie Konwencji Praw Dziecka jako najważniejszego dokumentu (gazetka ścienna). Akcja informacyjna „Prawa Dziecka”- zapoznanie.

9. Akcja znicz – zbiórka zniczy na polskie cmentarze na Ukrainie

10. Akcja, której celem jest opieka nad opuszczonymi grobami

11. Akcja- „Daj złociaka dla zwierzaka” kiermasz rzeczy niepotrzebnych

12. Akcja Góra Grosza

13. Noc filmowa

14. List do Świętego Mikołaja – konkurs

15. Akcja- Pomóż dzieciom przetrwać zimę, zbiórka odzieży, obuwia, środków czystości..

16. Wolontariat- pomoc osobom starszym

17. Uroczysta Wigilia Szkolna – program artystyczny, rozprowadzanie kartek bożonarodzeniowych

18. Podsumowanie I półrocza

-program artystyczny dla rodziców

19. Poczta Walentynkowa, rozprowadzanie Walentynek

20. Konkurs-na  najzabawniejszą kartkę walentynkową i najpiękniejszy

21. Walentynkowy wiersz

22. Apel z okazji Dnia Kobiet

23. Kiermasz Wielkanocny

24. Konkurs- najpiękniejsza pisanka i kartka wielkanocna

25. Dzień Samorządowca

-wyjazd i złożenie życzeń władzom samorządowym

26. Włączenie się w akcje charytatywne CARITAS

27. Organizacja koncertu na dzień Matki

28. Rozdanie nagród dla uczniów angażujących się w pracach SU

29. Prowadzenie dokumentacji

30. Redagowanie informacji o działalności SU na stronie internetowej szkoły

31. Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej

32. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, dyrektorem, pedagogiem i pracownikami administracji i obsługi

33. Prowadzenie kalendarza imienin

34. Włączenie się SU do różnego rodzaju prac w szkole i środowisku (dekoracje itp.)

35. Działania wynikające z aktualnej sytuacji