Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu

 

Nawigacja

Informacje dla rodziców

Członkowie SU Plan pracy SU Sprawozdanie SU 2010/2011 Sprawozdanie SU 2009/2010 Sprawozdanie SU 2008/2009

Samorząd Uczniowski

Sprawozdanie SU 2008/2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W SEMESTRZE I ROKU SZKOLNEGO 2008/2009

 

            Samorząd Uczniowski współdziała z dyrekcją i nauczycielami. Jego głównym celem jest wpajanie w uczniów demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły. Praca w nim wyzwala w dzieciach kreatywność, uwrażliwia na odpowiedzialność za swoje słowa i postępowanie. W tym roku uczniów na forum szkoły reprezentuje burmistrz, członkowie i opiekun.

            Spośród licznych kandydatów ubiegających się o możliwość działania w SU dzieci, nauczyciele i pracownicy szkoły wybrali w tajnych, demokratycznych wyborach następujących uczniów: Klaudia Wojciechowska, Jakub Detnerski, Martyna Kuruc, Małgorzata Stępniewska, Marcelina Krauze oraz Natalia Lipska.

Wybory odbyły się 15 września. Nowym burmistrzem szkoły została Martyna Kuruc – uczennica klasy III, zastępcą burmistrza – Natalia Lipska, opiekunem – Iwona Buchowska, a pozostali uczniowie  zostali członkami.

            Naszą działalność rozpoczęliśmy zorganizowaniem dyskoteki szkolnej dnia 25 września. Już na początku działalności odbyło się spotkanie z członkami SU w celu przedstawienia się i zaprezentowania naszego planu pracy.

W październiku byliśmy odpowiedzialni za zorganizowanie apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nasz wkład i ciężka praca sprawiła że apel jak najbardziej się udał.

Listopad był miesiącem gdzie spotkaliśmy się i opracowaliśmy reguły postępowania ucznia, które widnieją na naszej gazetce ściennej. Omawialiśmy również Konwencję Praw Dziecka i mówiliśmy o Prawach Człowieka.

Nadszedł oczekiwany grudzień….był to czas wymarzonych Świąt Bożego Narodzenia, jak również prezentów. Uczniowie pisali listy do Świętego Mikołaja. Członkowie SU wyciągnęli z urny listy a komisja wybrała 15 listów, które postanowiła nagrodzić.

W grudniu patronowaliśmy akcję charytatywną GÓRA GROSZA. Po zakończeniu zliczyliśmy pieniądze. Łączna suma wyniosła 127 złotych.

Nie można także zapomnieć o szkolnej Wigilii. Wraz z innymi uczniami szkoły przygotowywaliśmy jasełka bożonarodzeniowe.

Spotkania Samorządu Uczniowskiego były organizowane w miarę potrzeb. Na spotkaniach rozdzielane były zadania, analizowano problemy oraz wyciągano wnioski do dalszej pracy.

 

Sprawozdanie z działalności

Samorządu Uczniowskiego

w II semestrze w roku szkolnym 2008/2009

 

 

Styczeń upłynął pod znakiem ferii zimowych.

W lutym, na Walentynki tradycyjnie została zorganizowana Poczta Walentynkowa. Następnie odbył się apel walentynkowy.

W marcu Samorząd zorganizował apel z okazji Dnia Kobiet. Po części artystycznej każda kobieta otrzymała słodki upominek.

W miesiącu kwietniu i maju wraz z Szkolnym Kołem Caritas zorganizowaliśmy loterię fantową oraz przeprowadziliśmy akcję „Miś”.

Początek czerwca upłynął przy współorganizacji i udziale w  uroczystościach związanych z dniem patrona szkoły.

Rok szkolny 2008/2009 szybko upłynął i był rokiem ciężkiej pracy, członkowie SU byli bardzo zaangażowani w swoją pracę i przydzielone im obowiązki.       

Samorząd dbał o wygląd  - wystrój szkoły przez cały rok szkolny oraz regularnie prowadził ścienną gazetkę okolicznościową.

      Kończąc sprawozdanie, w imieniu swoim oraz Samorządu Uczniowskiego chcielibyśmy podziękować wszystkim nauczycielom za współpracę  i życzliwość.   

 

Uczniowie angażujący się w pracę SU typowani do nagrody: Klaudia Wojciechowska, Jakub Detnerski, Martyna Kuruc, Małgorzata Stępniewska, Marcelina Krauze oraz Natalia Lipska.

 

             

 

Opiekun SU Iwona Buchowska