Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu

 

Nawigacja

Informacje dla rodziców

Baterie - REBA Puszki aluminiowe - RECAL KONKURS

EKOLOGIA

Baterie - REBA

"Zbierajmy zużyte baterie - chrońmy środowisko!"

.

To ogólnopolska kampania informacyjna zorganizowana przez Fundację Ekologik i Organizację Odzysku REBA. Według danych firmy REBA S.A. Polacy rocznie zużywają ok. 290 mln sztuk jednorazowych baterii. Z tego do odzysku trafia zaledwie 16 %, zaś pozostałe są wyrzucane do śmieci wraz z innymi odpadami. Tymczasem baterie są zaliczane do odpadów niebezpiecznych. Występuje w nich wiele trujących metali ciężkich (ołów, kadm, nikiel, cynk i rtęć) oraz szereg toksycznych substancji, szkodliwych dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska. Substancje te nie ulegają neutralizacji. Dlatego należy zbierać wszystkie zużyte baterie i przekazywać je do punktów selektywnej zbiórki.Nasza szkoła przystąpiła w ramach tzw. Programu Szkolnego REBA do zorganizowanej akcji zbiórki zużytych baterii, przekazując do Zakładu Zagospodarowania Odpadów kilkadziesiąt kilogramów różnorakich baterii. Zgodnie z Regulaminem akcji zdobyliśmy tym samym kolejne punkty, które można wymienić na produkty zawarte w Katalogu REBA. Na terenie szkoły koordynatorką akcji jest p. Ewa Dudek.