• Status prawny
    • Szkoła  Podstawowa  im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Świerzawa prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
     Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
     (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).


     >  Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto i Gmina Świerzawa

     >  Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad
         Szkołą jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.