• Historia

    • SPACER   PRZEZ   SZKOLNE   LATA   
                            1945 – 2008


     ROK 1945/46 Pojawiają się pierwsze wzmianki o Publicznej Szkole

     Powszechnej w Sokołowcu. Początkowo szkoła liczyła

     71 uczniów i 2 nauczycieli. Kierownikiem szkoły był:

     Pan Piotr Płocharz

     a nauczycielką była

     Pani Halina Płocharz

     Szkoła zajmowała jeden budynek. W miarę napływu stałych osadników do miejscowości Sokołowiec, zwiększyła się liczba uczniów i wówczas władze przekazały do użytku szkoły trzy budynki. Pierwszy zbiór arkuszy ocen założono w roku 1946/47.

     W dokumentach archiwalnych znajduje się projekt organizacji Publicznej Szkoły Powszechnej w Sokołowcu, z którego wynika, że szkoła miała charakter Szkoły Zbiorczej Niepełnej, a liczba dzieci urodzonych w latach 1934-1940 zamieszkałych w obwodzie tej szkoły według stanu na dzień 31 maja 1947 r. wynosiła 91 uczniów.

     Szkoła wówczas liczyła 6 klas, a zajęcia prowadziło nadal 2 nauczycieli. Nauka religii odbywała się w szkole. Prowadził ją ksiądz Bolesław Sumisławski.

     Uczniowie uczyli się następujących przedmiotów: j. polski, j. rosyjski, historia, geografia, biologia, fizyka, chemia, matematyka, rysunek, prace ręczne, śpiew i wychowanie fizyczne.

     Uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach oraz należeli do organizacji: ZHP, PCK, i Spółdzielni Uczniowskiej. Została uruchomiona biblioteka szkolna.

     Zajęcia odbywały się w jednym budynku szkolnym.

      

     ROK 1949/50 W archiwach szkoły znajdują się dokumenty
     potwierdzające ukończenie szkoły przez pierwszych
     absolwentów:
     1. Brodziak Tadeusz
     2. Przybysz Władysława
     3. Szahan Jan
     4. Tomczyk Pelagia Halina
     5. Werner Klotylda
     6. Zając Halina Teresa
     7. Wieczorek Jan

     Wówczas do szkoły uczęszcza 122 uczniów, którzy realizują obowiązek szkolny już w 7 oddziałach. W szkole pracuje 3 nauczycieli.

     Od 1949 roku placówka nosi nazwę Szkoły Podstawowej w Sokołowcu. Szkole zostaje przekazany budynek po parafii ewangelickiej. Od września 1949 r. uczniowie uczą się więc w 2 budynkach.

       

     ROK 1952/53 W szkole pracuje 4 nauczycieli. Zostaje zatrudniony pracownik gospodarczy (woźna) stanowiący pomocniczy personel szkoły.


     ROK 1957/58 W szkole pracuje 5 nauczycieli. Uczniowie nadal uczą się w dwóch budynkach.


     ROK 1959/60 Szkole zostaje przekazany 3 budynek, w którym są prowadzone zajęcia lekcyjne.


     ROK 1961/62 Do szkoły w Sokołowcu uczęszczało 243 uczniów. Zatrudnionych jest 6 nauczycieli.


     ROK 1962/63 Zostaje założony chór szkolny, który prowadzi p. Helena Hawrysz.


     ROK 1964/65 Uczniowie uczą się w 4 budynkach (ale tylko przez 1 rok). Klasa siódma jest podzielona na „a” i „b”. Uczniowie uczestniczą w zajęciach muzycznych (gra na instrumentach), przysposobieniu sportowym oraz chórze szkolnym. Pracuje już 7 nauczycieli.


     ROK 1966/67 Szkoła liczy już 8 oddziałów. Nadal działają te same organizacje.


     ROK 1967/68 Zatrudnionych jest 8 nauczycieli, a szkołę obsługują 2 sprzątaczki. Uczniowie oprócz zajęć przysposobienia sportowego uczestniczą w SKS-ie


     ROK 1972/73 Do szkoły w Sokołowcu uczęszczają uczniowie kl. VIII z Rząśnika.


     ROK 1973/74 Szkoła Podstawowa w Sokołowcu przynależy do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Świerzawie.


     ROK 1974/75 Do SP w Sokołowcu dojeżdżają uczniowie kl. V, VI, VII z Rząśnika.


     ROK 1952/53 W szkole pracuje 4 nauczycieli. Zostaje zatrudniony pracownik gospodarczy (woźna) stanowiący pomocniczy personel szkoły.


     ROK 1975/76 Do naszej szkoły dochodzą uczniowie kl. IV z Rząśnika.


     ROK 1985 Powstał Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły. Trwa gromadzenie pieniędzy i przygotowywanie dokumentacji.


     ROK 1988 Wakacje – rozbiórka budynku nr 3 (dawnego przedszkola) oraz budynku gospodarczego.


     ROK 1988/89 Rozpoczyna się rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sokołowcu. Inicjatorką tego przedsięwzięcia jest Pani Krystyna Tatuś. Pomimo intensywnych prac budowlanych nauka w szkole trwa.


     ROK 1996/97 Szkoła Podstawowa w Sokołowcu przejmuje Punkt Filialny w Rząśniku, który ulega likwidacji.


     ROK 1997 Powstaje Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” w Sokołowcu.


     ROK 1998 Oddanie do użytku nowego obiektu szkolnego wraz z salą gimnastyczną i dwoma boiskami szkolnymi.


     ROK 1998/99 Szkoła zostaje przekształcona z ośmioletniej na sześcioletnią. Uczniowie pierwszy rok uczą się języka angielskiego.


     ROK 1999 Szkoła otrzymuje wyposażenie z Fundacji Polsko – Niemieckiej.     ROK 1999/2000 Do obwodu szkoły należą następujące wsie: Rząśnik, Lubiechowa i Sędziszowa, Sokołowiec. Kończy edukację ostatnia 8 klasa i klasa 6, która rozpoczyna naukę w Gimnazjum. Uczniowie ostatni rok uczą się języka rosyjskiego.


     ROK 2000 Powstaje pierwszy w gminie Klub Europejski. Powstaje pracownia komputerowa dzięki dotacji z Fundacji Polsko – Niemieckiej, agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Nieruchomości Skarbu Państwa. Otwarcie Klubu Miłośników Kultury Anglosaskiej dzięki dotacji Fundacji Polsko – Angielskiej. Rozpoczęto starania o nadanie imienia Szkole Podstawowej w Sokołowcu.


     ROK 2001 Szkołę nawiedza powódź. Zostało zniszczone boisko szkolne, most łączący szkołę z drugim boiskiem oraz kotłownia szkolna.


     ROK 2002/03 Uczniowie rozpoczynają naukę drugiego języka obcego – j. niemieckiego.


     ROK 2003 Oddano pod zarząd ZLG pierwszy budynek szkoły.


     ROK 2005 W piwnicach budynku szkoły powstaje Świetlica Wiejska w Sokołowcu.


     ROK 2008 7 czerwca szkole zostaje nadane imię Jadwigi Śląskiej.