• Sport

    •  

     SPORT

      

       Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu posiada bardzo dobrą bazę sportową tj. pełnowymiarową salę gimnastyczną wraz z zapleczem (szatnie z łazienkami, dobrze zaopatrzony magazyn w sprzęt sportowy), wielofunkcyjne boisko sportowe. Dzięki temu uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności sportowe nie tylko na zajęciach wychowywania fizycznego (4 godziny tygodniowo), ale i na licznych zajęciach pozalekcyjnych.

      

          Uczniowie wszystkich klas korzystają z zajęć sportowych organizowanych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Na zajęciach tych uczniowie pracują nad techniką i taktyka gier zespołowych, swoją kondycją fizyczną oraz rozbudzeniem ,,ducha” sportowego. Efektem tych działań jest rozwijanie u dzieci zdrowej rywalizacji z zachowaniem zasady ,,fair play” w sporcie i życiu, oraz promowanie szkoły na forum lokalnej społeczności. Uczniowie mogą się sprawdzić poprzez udział w wielu imprezach sportowych na szczeblu gminnym, międzygminnym , powiatowym i międzynarodowym. 

        W naszej szkole odbywają się gminne zawody w halowej piłce nożnej, piłce koszykowej i tenisie stołowym, a uczniowie często zajmują w nich czołowe miejsca.

         Szkolna sala sportowa służy również dzieciom i młodzieży z pobliskich miejscowości, organizowane są też imprezy dla ich rodziców m.in. coroczna Zabawa choinkowa czy Zabawa Sylwestrowa oraz Turnieje rodzinne.

          Uczniowie mają możliwość zaspakajania swoich potrzeb ruchowych również poza salą gimnastyczną. W celu kształtowania pozytywnych upodobań, a także wyrabianiu nawyków racjonalnego spędzania czasu wolnego dzieci wyjeżdżają na basen do Jawora , gdzie doskonalą swoje umiejętności pływackie. Wiosną i jesienią popularne są rajdy piesze i rowerowe po najbliższej okolicy.

          Wdrążanie dzieci i młodzieży do działalności sportowej spełnia szereg postulatów wychowawczych oraz kształci pożądane cechy osobowości: wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia wyników, konsekwencję w postępowaniu, pokonywaniu oporów i przezwyciężania własnych słabości. Sport w naszej szkole uczy również wyrzeczeń i rezygnacji, hartu ducha, postawy sportowej, w której szacunek dla drugiego człowieka i etyczne postępowanie stanowią cel na równi z wynikami. Wszyscy w szkole wiedzą czym jest sport i do czego jest przydatny-Jest naszym drugim obliczem z którym się utożsamiamy.