• NARODOWE CZYTANIE 2020

     • Dnia 5 września 2020r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu wzięli udział w NARODOWYM CZYTANIU „Balladyny” Juliusza Słowackiego. W tym roku ze względu na bezpieczeństwo w zmienionej – atrakcyjnej dla uczniów formie uczniowie zebrali się na plantacji malin u Państwa Kuchmister w Sokołowcu wraz z nauczycielem j. polskiego p. Iwoną Olechno. Nauczycielka przeczytała list prezydenta RP dotyczący Narodowego Czytania, przedstawiła krótko postać  Juliusza Słowackiego – autora „Balladyny”, omówiła problematykę lektury. Następnie uczniowie wcielili się w role bohaterów  i czytali akty i sceny Balladyny. Opowieść o dwóch siostrach – zaciekawiła czytających.

      Spotkanie stało się też okazja do przedstawienia niełatwej działalności rodzinnej, o zdrowych przetworach, które oferuje lokalna firma p. Bronisławy Kuchmister - DZIKA MANUFAKTURA.

      Pogoda dopisała, humory również. Uczniowie oprócz czytania, zebrali maliny, z których wykonali słodkie deserki. Malowali palcami sokiem malinowym na arkuszach papieru swoje doznania z letniego wspólnego czytania Balladyny. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy potwierdzające udział w NARODOWYM CZYTANIU, na których przybili pamiątkową pieczątkę.

      Uczestnicy w miłej atmosferze, na świeżym powietrzu spędzili sobotnie przedpołudnie.  Uśmiechnięci z dawką humoru i witamin zakończyli PIKNIK CZYTELNICZY. 

     • Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczęty

     • Wspólnych radości, edukacyjnych sukcesów, życzliwości i wielu okazji do bycia razem w nowym roku szkolnym – takimi słowami przywitał Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu Wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy spotkali się ze swoimi wychowawcami w klasach.

      Jak można było spodziewać się, rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 znacznie różniło się od tych z lat ubiegłych. W ubiegłych latach tradycją była uroczysta akademia z udziałem wszystkich uczniów i ich wychowawców, zaproszonych gości, rodziców. Tym razem, mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich, nie zdecydowano się na podobne działanie.

     • Wytyczne Ministra Edukacji Narodowej

     • Witam Wszystkich Rodziców i Uczniów Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu.

      Informuję, że obecnie czynimy wszelkie starania, aby od 1 września przywrócone zostały zajęcia dydaktyczne w normalnym trybie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

      O wszystkim będziemy Państwa informować na bieżąco.

      Proszę zapoznać się z wytycznymi MEN.

     • I już wakacje.......

     •  

      Dziś uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu odebrali świadectwa, wyróżnienia, stypendia i nagrody. Świadectwa Ukończenia Szkoły otrzymali także uczniowie klasy ósmej. 
      Na dzisiejszej uroczystości gościliśmy Pawła Kisowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa oraz Magdalenę Pióro – Przewodniczącą Rady Rodziców.
      Dziękuję Wszystkim uczniom za solidną, wytężoną pracę. Dziękuję Wam za otwartość na nowe sposoby przekazywania wiedzy i gratuluję wielu sukcesów w nauce, w konkursach o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.
      Składam serdeczne podziękowania Rodzicom za zaangażowanie, znakomitą atmosferę wspólnych działań na rzecz szkoły oraz za wspomaganie organizacji życia klasowego i szkolnego. Szczególne podziękowania kieruję w stronę członków Rady Rodziców, których zaangażowanie wspierało sprawną i skuteczną działalność całej szkoły.
      Podziękowania kieruję także do Grona Pedagogicznego, pracowników szkoły. Dziękuję Wam za to, że  towarzyszycie mi zawsze w codziennej pracy. Każdy sukces i każde dobro,  jakie tu się dokonywało, były naszym wspólnym udziałem. Dziękuję wszystkim za sumienną pracę na każdym stanowisku, za otwartość na zmiany, za wszelkie inspiracje, za serdeczność. 
      Życzę, by praca w szkole dawała Państwu satysfakcję i radość, by najlepszym wyrazem  podziękowania za Wasz trud była ludzka wdzięczność. 
      Życzę wszystkim udanych wakacji i to nie tylko tych zasłużonych, wyczekiwanych, słonecznych, ale przede wszystkim prawdziwych.
      Kochani Uczniowie, wypoczywajcie, gromadźcie siły na następny rok szkolny. Nigdy jednak nie zapominajcie o bezpieczeństwie. Bądźcie radośni, ale jednocześnie rozsądni, abyście  we wrześniu mogli spotkać się ze swoimi nauczycielami zdrowi i szczęśliwi, czego Wam wszystkim bardzo gorąco życzę.

      Piotr Melnarowicz
      Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej
       w Sokołowcu

     • Technologie z klasą. Jak porozumiewają się roboty?

     • To kolejny projekt edukacyjny, który zrealizowali uczniowie klasy pierwszej pod opieką wychowawcy p. Anny Sarkowicz.Udział w projekcie to fascynująca podróż po świecie programowania. Zajęcia dotyczyły trzech tematów: działania nowych technologii, bezpieczeństwa w sieci i nauki programowania w języku ScratchJr i Scratch. Dzięki projektowi uczniowie rozwinęli nie tylko praktyczne umiejętności związane z programowaniem, ale także kompetencje społeczne (współpraca, praca zespołowa). Zajęcia rozbudziły również ciekawość i kreatywność dzieci oraz zaangażują je do działania.BRAWO!

     • „RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ” – ogólnopolski sukces

     •          OGROMNE BRAWA dla uczniów klasy 1 i wychowawcy p. Anna Sarkowicz ze Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w  Sokołowcu za SUKCES w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ”, którego organizatorem jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Warszawie. Wykonana praca plastyczna i podjęte działania w zakresie nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  zaowocowały uzyskaniem nagrody głównej w postaci fantomów.

      GRATULUJĘ SUKCESU!

     • Sukces młodych ekonomistów

     • Dużym sukcesem zakończył się udział uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu w Ogólnopolskim Konkursie „POTYCZKI EKONOMICZNE” w ramach programu edukacyjnego Ekonomia na co dzień.
      Drużyna w składzie: Grzegorz  Leśniak, Łukasz Dębicki i Paweł Kokorzycki pod opieką p. Iwony Olechno uzyskali tytuł FINALISTY OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „POTYCZKI EKONOMICZNE”.
      Warto dodać, że jest to konkurs wieloetapowy. Zadaniem uczniów było m. In. Zaplanować i przeprowadzić zajęcia edukacyjne w zakresie ekonomii, opracować zadanie problemowe. Szkoda, że w tym roku szkolnym uczniowie nie mogli uczestniczyć w finale konkursu tradycyjnie organizowanym w siedzibie NBP w Warszawie.
      Gratulujemy sukcesu.

     • Ogłoszenie Dyrektora Szkoły

     • Zasady oddawania podręczników, książek, 
      kluczyków do szafek szkolnych i innych rzeczy obowiązująca 
      w Szkole Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu

      Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZIENNIK USTAW 2020 r. poz. 871).

      1.    Na czas podniesionego reżimu drzwi szkoły są zamknięte i chęć wejścia do placówki należy sygnalizować dzwonkiem, który znajduje się przy wejściu głównym
      2.    Uczniowie lub rodzice przychodzą do szkoły w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej godzinie przynosząc: 
      a) komplet podręczników szkolnych, książek do biblioteki,
      b) kluczyk do szafki (jeżeli był wydany).
      3.    Uczniowie lub rodzice wpuszczani są do szkoły zgodnie z przyjętymi zasadami sanitarno - epidemiologicznymi i udają się bezpośrednio do wskazanego miejsca.
      4.    Wyżej wymienione materiały uczeń lub rodzic oddaje w wyznaczonym terminie, wg załączonego harmonogramu tak, aby uniknąć grupowania się osób.
      5.    W przypadku braku możliwości zwrotu materiałów w wyznaczonym terminie rodzic kontaktuje się z wychowawcą (e-mail, telefon) w celu ustalenia innego terminu.
      6.    Użyczony sprzęt komputerowy na czas pracy/nauki zdalnej rodzic oddaje w dniu 24.06.2020r., w godzinach 9.00 – 13.00.
      7.    Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników ma obowiązek mieć założoną maseczkę lub przyłbicę i rękawiczki, należy podchodzić pojedynczo. Odstęp pomiędzy osobami musi wynosić co najmniej 1,5 m.
      8.    Nauczyciele będą obsługiwać czytelników w maseczkach lub przyłbicach i rękawiczkach ochronnych.
      9.    Zwracany komplet podręczników oraz inne wypożyczone książki z biblioteki szkolnej należy zapakować w foliowy worek lub obwiązać sznurkiem i dołączyć kartkę 
      z imieniem, nazwiskiem i klasą, lista oddanych podręczników. Przed oddaniem należy usunąć foliowe okładki z podręczników, zwrócić uwagę na czystość i estetykę książek – wyprostowanie pogiętych kartek, sklejenie ewentualnych rozdarć.
      10. Zwracane książki będą przechowywane w miejscu izolowanym.
      11. Po upływie 3 dni kwarantanny nauczyciel-bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych książek. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany będzie do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany przez telefonicznie przez sekretariat szkoły.
      12. Po zdaniu kompletu podręczników, udają się najkrótszą możliwą drogą do szafki i ją opróżniają w obecności wyznaczonego pracownika szkoły.
      13.Do szkoły może przyjść wyłącznie uczeń/rodzic zdrowy, bez żadnych objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (w tym: kaszel, katar, osłabienie, gorączkę).
      14. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych rodziców i dzieci wynoszący minimum 2 metry.
      15. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przychodzić do szkoły.


      TERMINARZ ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK 
      WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:

      Komplety podręczników oraz wszystkie inne książki wypożyczone z biblioteki szkolnej proszę zapakować w foliowy worek lub przewiązać sznurkiem
      oraz dołączyć kartkę z imieniem, nazwiskiem i klasą, lista oddanych książek.

      1.    UCZNIOWIE KLASY ÓSMEJ zwracają podręczniki, książki oraz inne materiały w dniach: 16, 17, 18. 06.2020r. po egzaminach ósmoklasisty

      2.     UCZNIOWIE KLASY PIERWSZEJ zwracają podręczniki, książki oraz inne materiały w dniu: 19. 06.2020r. w godzinach: 9.00 – 10.30

      3.    UCZNIOWIE KLASY DRUGIEJ zwracają podręczniki, książki oraz inne materiały w dniu: 19. 06.2020r. w godzinach: 11.00 – 12.30

      4.    UCZNIOWIE KLASY TRZECIEJ zwracają podręczniki, książki oraz inne materiały w dniu: 19. 06.2020r. w godzinach: 12.45 – 14.30

      5.    UCZNIOWIE KLASY CZWARTEJ zwracają podręczniki, książki oraz inne materiały w dniu: 22. 06.2020r. w godzinach: 9.00 – 10.30

      6.    UCZNIOWIE KLASY PIĄTEJ zwracają podręczniki, książki oraz inne materiały w dniu: 22. 06.2020r. w godzinach: 11.45 – 13.30

      7.    UCZNIOWIE KLASY SZÓSTEJ zwracają podręczniki, książki oraz inne materiały w dniu: 23. 06.2020r. w godzinach: 9.00 – 10.30

      8.    UCZNIOWIE KLASY SIÓDMEJ zwracają podręczniki, książki oraz inne materiały w dniu: 23. 06.2020r. w godzinach: 11.45 – 13.30

      W dniu 24.06.2020r. , w godzinach 9.00 – 13.00 - RODZICE oddają użyczony dla uczniów sprzęt komputerowy na czas pracy/nauki zdalnej.

     • Informacja Dyrektora Szkoły

     • INFORMACJA
      Dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zatem nie będą organizowane zajęcia zdalne.
      W dniach 16,17,18.06.2020r. odbędzie się egzamin ósmoklasistów. Nauczyciele będą pracować w komisjach egzaminacyjnych i w związku z tym nie będzie prowadzone nauczanie zdalne.
      Dyrektor

     • Egzamin ósmoklasisty 2020

     • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020 – wytyczne
      1.    HARMONOGRAM EGZAMINU KLASY VIII
      16 czerwca 2020 r. – język polski, uczniowie piszą 120 minut
      17 czerwca 2020 r. – matematyka,  uczniowie piszą 100 minut
      18 czerwca 2020 r. – język angielski, język niemiecki uczniowie piszą 90 minut.
      2.    Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca 2020 r.
      3.    INFORMACJE OGÓLNE:
      a.    Egzaminy rozpoczynają o godz. 9:00.
      b.    Do szkoły uczniowie będą wpuszczani od godziny 8.10 (Uczniowie dojeżdżający będą mieli zorganizowany dowóz – o szczegółach poinformujemy rodziców).
      c.    Po wejściu do szkoły dezynfekują ręce.
      d.    Uczniowie spotykają się w sali 23 na parterze pod opieką wychowawcy, gdzie zostanie zorganizowane miejsce dla każdego ucznia na pozostawienie swoich rzeczy (kurtki, torebki, telefony, podręczniki szkolne, książki do biblioteki, klucze do szafek szkolnych), zachowane będą zalecane przez GIS odległości, sala zostanie zdezynfekowana.
      e.    Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, członek zespołu nadzorującego, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną).
      f.    Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
      g.    Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z uczniem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
      h.    Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
      i.    Na egzaminie każdy zdający przynosi legitymację szkolną oraz korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Uczniowie zabierają ze sobą czarny długopis, a na matematykę czarny długopis i linijkę. Przyborów nie wolno pożyczać.
      j.    Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
      k.    Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
      l.    Czekając na wejście do szkoły zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
      m.    Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
      n.    Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
      1)   podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
      2)   wychodzi do toalety;
      3)   kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
      o.    Uczeń, który chce wyjść do toalety, podnosi rękę do góry. Zakłada maseczkę i po uzyskaniu zgody od nauczyciela, opuszcza salę.
      p.    Po upływie czasu pracy uczniowie mają 5 minut, TYLKO na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Następnie zamykają arkusze i stosują się do zaleceń nauczycieli, salę opuszczają pojedynczo.

      4.    Środki bezpieczeństwa osobistego
      a.    Przed wejściem do szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.
      b.    Bezwzględnie stosujemy zasady higieny: nie podajemy ręki na powitanie, zachowujemy dystans, a także unikamy dotykania oczu, nosa i ust, w odpowiedni sposób zasłaniamy twarz podczas kichania czy kasłania, wrażeniami po egzaminie dzielimy się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, unikamy spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły, boisku szkolnym.
      c.    Uczniowie przychodzą do szkoły od godzinę 8.10 (dojeżdżający według rozkładu jazdy, najpóźniej do godziny 8.30). Wychowawca sprawdza obecność i dopilnuje, aby uczniowie zachowali bezpieczny odstęp i inne zabezpieczenia (maseczki, dezynfekcja rąk, pomiar temperatury) przed wejściem na teren szkoły, sale egzaminacyjną.
      d.    Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
      e.    Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
      f.    Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
      g.    Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, wychodzi do toalety, kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
      h.     Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie  egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu.
      5.    Przebieg egzaminu
      a.    Od 8.45 uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, zgodnie z listą, z ważną legitymacją. Przewodniczący zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować.
      b.    Przewodniczący zespołu nadzorującego poinformuje zdających o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas egzaminu.
      c.    O 9.00 członkowie ZN rozdają zestawy egzaminacyjne uczniom, pomagają kodować, sprawdzają poprawność kodowania, poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek.
      d.    Uczniowie:
      - zapisują na pracy swój kod, pesel,
      - przyklejają naklejkę z peselem przygotowaną przez OKE
      - zapoznają się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie.
      - sprawdzają kompletności arkusza, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz karta rozwiązań zadań egzaminacyjnych zawierają wszystkie kolejno ponumerowane strony
      - wyrywają ze środka arkusza 8 stron tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych (w przypadku egzaminu z matematyki), zapisują rozwiązanie zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych
      - Nie wolno odrywać karty odpowiedzi od zestawu, karta odpowiedzi to nie jest brudnopis.
      e.    Po czynnościach organizacyjnych, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy, faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym.
      f. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych i zapisania czasu rozpoczęcia na tablicy.
      g. Uczniowie opuszczają salę na polecenie przewodniczącego ZN.
      6. UWAGA!
      a.    Uczniowie mogą używać wyłącznie długopisów z czarnym tuszem lub piór z czarnym atramentem.
      b.    Na egzamin z matematyki przynosimy linijkę.
      c.    Prace pisane ołówkiem nie będą sprawdzane. 
      d.    Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane.
      e.    Zapisy na marginesie poza wyznaczoną ramką nie będą oceniane.
      f.    Obliczenia do zadań, odpowiedzi muszą być zapisane, gdyż sam wynik to zero punktów.
      g.    Nie wolno wykonywać żadnych rysunków nie związanych z egzaminem na arkuszu egzaminacyjnym.
      h.    Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia uczniowi egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu, w przypadku:
      - stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia
      - wniesienia lub korzystania przez ucznia w Sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach
      - zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom
      i.    Zdający, który ukończył pracę przed czasem zgłasza to  przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki. Przewodniczący decyduje o opuszczeniu sali przez ucznia. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
      j.    W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, który  ponownie przystąpił do egzaminu w zaświadczeniu wpisuje się”0”
      k.    Jeżeli podczas egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w terminie głównym uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych przerywa pracę z arkuszem, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego dołącza jego arkusz do protokołu zbiorczego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. Arkusz nie jest przekazywany do sprawdzenia, a uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu (lub przedmiotów, jeżeli sytuacja powtarza się w kolejnych dniach przeprowadzania egzaminu) w terminie dodatkowym 7 do 9 lipca.
      l.    Dyrektor szkoły informuje o zaistniałej sytuacji rodziców zdającego, którzy mają prawo postanowić, że arkusz powinien zostać sprawdzony i oceniony. Dyrektor szkoły przekazuje decyzję rodziców dyrektorowi OKE.
      m.    Jeżeli sytuacja opisana ma miejsce podczas egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w terminie dodatkowym, decyzję co do sposobu postępowania podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
      Więcej informacji na:
      https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20200515_COVID_Wytyczne_WO.pdf
      https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r--regulacje-prawne 
      https://oke.wroc.pl/wglad-do-prac-egzaminacyjnych-2/ 


       

       


       

     • Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów kl. I - III

     •     Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu informuje, że zajęcia opiekuńczo-wychowawcze od 25 maja nie będą przywrócone. Decyzja została podjęta po zasięgnięciu opinii rodziców uczniów Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego i kl. I – III, którzy w trosce o bezpieczeństwo dzieci w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 postanowili pozostać przy nauczaniu zdalnym.

      Jeśli zdarzy się jednak sytuacja konieczności  organizacji takich zajęć szkoła i nauczyciele są gotowi do pracy z dziećmi zapewniając im opiekę, zgodnie  z obowiązującymi procedurami.

      Od 25 maja kształcenie nadal odbywać się będzie z wykorzystaniem wypracowanych już metod  i technik na odległość, podczas których realizowana jest podstawa programowa.

         Od 25 maja utrzymujemy bez zmian zdalne konsultacje dla uczniów klasy VIII z poszczególnych przedmiotów, w razie potrzeby uczeń potrzebujący pomocy indywidualnie ustali termin spotkania  z dyrektorem szkoły. Wówczas spotkanie odbędzie się na terenie placówki zgodnie  z obowiązującymi procedurami.

      Od 1 czerwca utrzymujemy również bez zmian zdalne konsultacje dla uczniów wszystkich klas z poszczególnych przedmiotów z możliwością pomocy indywidualnej w budynku szkoły na takich samych zasadach jak dla uczniów klas VIII.

       Dziękuję rodzicom  za  odpowiedzialne decyzje, zrozumienie, cierpliwość i wytrzymałość.

       

      Pozdrawiam serdecznie

      Piotr Melnarowicz

      Dyrektor Szkoły Podstawowej

      im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu

     • Szkolne konta w usłudze Microsoft Office 365

     • Nasza szkoła skorzystała z oferty firmy Microsoft dla szkół. Dzięki temu, każdy uczeń i nauczyciel może bezpłatnie korzystać z pakietu Office 365. Aby mieć dostęp do darmowych programów należy przejść na stronę OFFICE365 – https://www.office.com/ i zalogować się na podane od wychowawcy dane. 

      Usługa Office 365 to chmurowa usługa subskrypcyjna stanowiąca połączenie najlepszych narzędzi do nowoczesnej pracy. Dzięki połączeniu najlepszych w swojej klasie aplikacji, takich jak Word, Excel i Outlook, z zaawansowanymi usługami w chmurze, takimi jak OneDrive i Microsoft Teams, usługa Office 365 umożliwia wszystkim tworzenie i udostępnianie zawartości w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu.

     • Informacja Dyrektora Szkoły

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu informuje, że prowadzenie zajęć opiekuńczo – dydaktycznych dla dzieci z Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego na terenie naszej szkoły zostało zawieszone do dnia 24 maja 2020r. Decyzja podjęta została z powodu trwającego stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz podyktowana jest brakiem możliwości spełnienia wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych dnia 04 maja 2020r. Nadal będzie kontynuowane nauczanie zdalne. Cały czas pozostajemy do Państwa dyspozycji droga elektroniczną oraz telefoniczną. Piotr Melnarowicz Dyrektor

     • Dzień Strażaka

     • Drodzy Strażacy życzymy Wam dużo siły i wytrwałości, mocnego zdrowia i wiele satysfakcji z pracy i służby społeczeństwu.

      Do życzeń dołączamy prace plastyczne wykonane dziś podczas zajęć zdalnych przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu

     • Wirtualna lekcja patriotyzmu

     • Dzieci z Punktu Przedszkolnego oraz Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu włączyły się w obchody Święta Konstytucji 3 Maja i Święta Flagi. Poprzez obejrzenie filmiku edukacyjnego przedszkolaki utrwaliły wiedzę na temat symboli narodowych, uczestniczyły zdalnie w lekcji patriotyzmu i miłości do kraju ojczystego wraz z wychowawcami i wykonały z rodzicami patriotyczne biało-czerwone flagi. Brawo dla maluchów także za naukę i odśpiewanie Hymnu Narodowego.