• Profil szkoły

    •    O naszej szkole

     Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu jest położona w malowniczej miejscowości w gminie Świerzawa, powiecie Złotoryja i województwie dolnośląskim.

     Mamy piękną nowo wybudowaną szkołę wyposażoną ze środków Fundacji Polsko – Niemieckiej. Do naszej szkoły uczęszczają uczniowie z czterech miejscowości: Rząśnika, Sokołowca, Sędziszowej i Lubiechowej. 

     Uczą się w niej dzieci począwszy od klasy zerowej do klasy szóstej. W szkole każdy uczeń może wszechstronnie rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w następujących zajeciach pozalekcyjnych: kole ekologicznym, kole plastycznym, kole muzycznym, kole sportowym, kole matematycznym, kole dziennikarskim oraz Klubie Europejskim.

     Mamy piękną sale gimnastyczną dobrze wyposażoną w sprzęt sportowy. Wokół szkoły znajdują się boiska sportowe. Otoczenie szkoły jest bardzo ładne i bezpieczne.

     Nauczyciele czynią starania, by nasi uczniowie chętnie uczęszczali do szkoły, aby była ona ich drugim domem. Uczeń w naszej szkole jest współtwórcą i współorganizatorem procesu wychowawczo-dydaktycznego. Dzieci uczęszczające do naszej szkoły uczą się języka angielskiego i języka niemieckiego. Posiadamy pracownię komputerową, gdzie dzieci uczą się informatyki.

     Naszym priorytetem jest rozwijanie samorządności, edukacji ekologicznej i zdrowotnej. W naszej szkole jest bardzo ciekawie i interesująco. Organizujemy wycieczki krajoznawczo-turystyczne w różne rejony kraju, turnieje rodzinne, prezentacje ekologiczne, regionalne, rajdy piesze i rowerowe, sesje naukowe z edukacji ekologicznej. Nasi uczniowie przygotowywani są poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim do pełnienia funkcji we władzach samorządowych, państwowych, życia w demokratycznym społeczeństwie.

     Materiał zaczerpnięty z opracowania pod redakcją:

     Ewy Dudek i Danuty Hubaj