Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu

 

Nawigacja

Informacje dla rodziców

Czas trwania lekcji Sekretariat Stołówka Rada Rodziców Pedagog Opiekunowie świetlicy Prawa dziecka 2012 Rok Korczaka Wychowawcy klas Dodatkowe dni wolne Kursy autobusu szkolnego ??? "Trójki" Klasowe

INFORMACJE

2012 Rok Korczaka

PLAN OBCHODÓW ROKU JANUSZA KORCZAKA REALIZOWANY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W SOKOŁOWCU

Lp.

Działania
1

Zakładka na stronie internetowej szkoły - informacje
o J. Korczaku, umieszczanie zdjęć i opisu podjętych działań.

2

Działania Samorządu Uczniowskiego - spotkanie ,,trójek klasowych” z pedagogiem szkolnym, przekazanie idei J. Korczaka dotyczących samorządu.

3

Wystawa w bibliotece szkolnej o J. Korczaku oraz prezentacja jego książek znajdujących się w bibliotece szkolnej

4

Wystawa fotograficzna pod hasłem: ,,Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

5

Projekcja filmu „Janusz Korczak – król dzieci”.

6

Zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami dziecka.

7

Zapoznanie uczniów z sylwetką Janusza Korczaka.

8

Gazetka ścienna prezentująca sylwetkę J. Korczaka, cytaty z jego utworów, zdjęcia itp.

9

Stworzenie księgi sławnych cytatów.

10

Motto na rok Janusza Korczaka.

11

Nawiązanie współpracy ze szkołą korczakowską. Prawo do rozwijania zainteresowań, integracjaz dziećmi z innych placówek korczakowskich.

12

„Szkolny Mistrz Ortografii” konkurs ortograficzny gdzie motywem przewodnim będzie temat związany z życiem Janusza Korczaka.

13

Konkurs Głośnego Czytania fragmentów utworów Janusza Korczaka.

14

Szkolny Konkurs Wiedzy o Korczaku.

15

Zapoznanie z Konwencją o Prawach Dziecka- lekcja wychowawcza.

16

Przeprowadzenie konkursów plastycznych pt.: „Janusz Korczak i jego dzieci” dla klas IV – VI oraz konkursu plastycznego "Bohaterowie książek Janusza Korczaka" dla klas 0 - III.

17

Przygotowanie prezentacji multimedialnych o życiu i działalności na rzecz dzieci Janusza Korczaka.

18

Montaż słowno – muzyczny, poświęcony J. Korczakowi – podsumowanie rocznej pracy.