Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu

 

Nawigacja

Informacje dla rodziców

Członkowie SU Plan pracy SU Sprawozdanie SU 2010/2011 Sprawozdanie SU 2009/2010 Sprawozdanie SU 2008/2009

Samorząd Uczniowski

Sprawozdanie SU 2010/2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2010/2011

               

Samorząd Uczniowski w pierwszym semestrze roku szkolnego 2010/2011 był organizatorem oraz współorganizatorem szeregu działań o różnorodnym charakterze.

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy we wrześniu. Spotkania SU odbywały się raz

w tygodniu w każdy piątek. Na pierwszych spotkaniach zbierał się „stary” skład SU.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbyły się 24 września 2010 r. Do wyborów kandydowało po 2 uczniów z klas I –VI, przeszła tylko osoba, ta, która miała najwięcej punktów w klasie, dodatkowo  członkami SU są przewodniczący klas I-VI.

W bieżącym roku szkolnym SU działa w składzie:

Burmistrz: Małgorzata Stępniewska

Zastępca: Natalia Koziarz

Członkowie :

* Kacper Przeganiała

* Marcelina Tracz

* Gabriela Jędrzejczyk

* Jagoda Ozga

* Aleksandra Ślufik

* Karolina Grzyb

* Aleksandra Kokorzycka

*Hubert Zarzycki

*Maciej Woliński

*Wioleta Niesłuchowska

 

Działalność rozpoczęliśmy we wrześniu akcją Sprzątanie Świata – Polska 2010. 

8 października odbyła się zarobkowa dyskoteka. Dochód z zabawy (230 zł) został przekazany na wydatki związane z działalnością SU.

Z okazji Dnia Nauczyciela, jak co roku przygotowaliśmy prezenty dla wszystkich pracowników szkoły i zorganizowaliśmy uroczystą akademię.

Dnia 22 października podsumowaliśmy w naszej szkole akcję „Znicz”. Zebrane znicze zostały wysłane do Wrocławia skąd trafiły na Polskie cmentarze na Ukrainie. W październiku  zapoznaliśmy się z najważniejszymi dokumentami szkoły (statut, WSO, różnorodne regulaminy).

Dnia 29 października 2010 r. wspólnie z Kołem dziennikarskim działającym w naszej szkole zorganizowaliśmy noc filmową dla ludzi ze środowiska lokalnego. Na spotkanie przybyła liczna grupa młodzieży, seans potrwał w miłej atmosferze do godziny 21.

Dnia 29 października podjęliśmy prace porządkowe na cmentarzu przy kościele Św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu. Sprzątaliśmy opuszczone groby, na koniec akcji zapaliliśmy przyniesione znicze.

 Od listopada trwa w naszej szkole akcja, która polega na zbieraniu plastikowych zakrętek i przekazywaniu ich mamie chorej czteroletniej Wiktorii Terleckiej z Rokitnicy. Wiktoria urodziła się z przepukliną oponowo – rdzeniową, przez co jest porażona od pasa w dół. Następstwem tego jest schorzenie neurogenne pęcherza moczowego. Trudna sytuacja powoduje, że rodziców nie stać na zakup wózka inwalidzkiego oraz pionizatora poprawiającego siłę mięśniową, zakres ruchu w stawach biodrowych oraz krążenie krwi w całym organizmie. Dochód ze sprzedaży zakrętek przeznaczany będzie na ten konkretny cel. Akcja potrwa do czerwca.

W listopadzie zorganizowaliśmy "Kiermasz Rzeczy Niepotrzebnych", czyli – loterię fantową. Zebraliśmy 65 zł, za tą kwotę kupiliśmy suchą karmę dla psów, która została przekazana do Schroniska dla zwierząt w Jeleniej Górze. Tego dnia w szkole przygotowaliśmy również wystawę fotograficzną pt. „Zwierzęta i my”. Uczniowie chętnie przynosili zdjęcia swoich zwierzaków.

W listopadzie zbieraliśmy również maskotki i misie, które zostaną przekazane dla dzieci będących w szpitalu w Złotoryi.

W miesiącu grudniu SU przeprowadził zbiórkę pieniędzy związaną z akcją pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej pod nazwą ,,Góra Grosza”. Zebrano 304 złote i 9 groszy. Całą kwotę zapakowano zgodnie z dołączoną instrukcją i przekazano kurierowi w styczniu 2011r. Z akcji sporządzono protokół.

Samorząd Uczniowski w tym też miesiącu we współpracy z nauczycielami plastyki i techniki przygotował dekorację świąteczno – zimową szkoły oraz ubrał szkolną choinkę podtrzymując bożonarodzeniową tradycję. SU wziął również udział w świątecznym programie artystycznym – przygotowując we współpracy z nauczycielem muzyki – koncert kolęd. Po koncercie cała społeczność uczniowska, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, władze samorządowe oraz ludzie starsi zasiedliśmy przy wigilijnym stole.

W ramach działalności Samorządu współpracowaliśmy z kołem dziennikarskim, które wydało w pierwszym semestrze trzy numery gazetki szkolnej Ikarek Press (Dzień Nauczyciela, Dzień Niepodległości, Święta Bożego Narodzenia).

Podsumowując miniony semestr należy również podkreślić znaczne zaangażowanie oraz pomoc w realizacji naszych inicjatyw  członków grona pedagogicznego oraz rodziców.

 

Uczniowie typowani do nagrody za poświęcenie, zaangażowanie oraz wkład w prace na rzecz szkoły oraz środowiska lokalnego, wynikające z planu pracy SU:

  1. Małgorzata Stępniewska
  2. Wioleta Niesłuchowska
  3. Hubert Zarzycki
  4. Maciej Woliński
  5. Karolina Grzyb
  6. Natalia Koziarz
  7. Gabriela Jędrzejczyk
  8. Agata Detnerska
  9. Natalia Tyka

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Iwona Buchowska