• Europejski Tydzień Sportu
     • Europejski Tydzień Sportu

     • W dniach 23-30 września w naszej szkole będzie realizowany projekt pn.Europejski Tydzień Sportu który jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok.

      Nasze zadanie pt. "Korona Wygasłych Wulkanów" będzie częścią ogólnoeuropejskiego projektu realizowanego w kilkuset szkołach na terenie całej europy. Celem zadania jest zdobycie trzech wygasłych wulkanów tj.Ostrzyca Proboszczowska, Czartowska Skała, Wilcza Góra. Korona szczytów wulkanicznych będzie zdobywana pieszo, jak i na rowerach w formie rajdów rowerowych.

                                                                                       

                                                                                                                              Organizator: Przemysław Szczucki

    • Ogłoszenie
     • Ogłoszenie

     • Dyrektor SP im.Jadwigi Śląskiej informuje, że podręczniki do klasy I-VII i materiały edukacyjne są dotowane przez MEN. Będą dostępne dla uczniów 1.09.2017r. w szkole.

      Podręczniki do języka niemieckiego do (kl.I-VII) jako dodatkowego obowiązkowego zakupują rodzice we własnym zakresie po konsultacji z nauczycielem uczącym języka niemieckiego. To samo dotyczy religii.