• Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów kl. I - III

     •     Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu informuje, że zajęcia opiekuńczo-wychowawcze od 25 maja nie będą przywrócone. Decyzja została podjęta po zasięgnięciu opinii rodziców uczniów Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego i kl. I – III, którzy w trosce o bezpieczeństwo dzieci w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 postanowili pozostać przy nauczaniu zdalnym.

      Jeśli zdarzy się jednak sytuacja konieczności  organizacji takich zajęć szkoła i nauczyciele są gotowi do pracy z dziećmi zapewniając im opiekę, zgodnie  z obowiązującymi procedurami.

      Od 25 maja kształcenie nadal odbywać się będzie z wykorzystaniem wypracowanych już metod  i technik na odległość, podczas których realizowana jest podstawa programowa.

         Od 25 maja utrzymujemy bez zmian zdalne konsultacje dla uczniów klasy VIII z poszczególnych przedmiotów, w razie potrzeby uczeń potrzebujący pomocy indywidualnie ustali termin spotkania  z dyrektorem szkoły. Wówczas spotkanie odbędzie się na terenie placówki zgodnie  z obowiązującymi procedurami.

      Od 1 czerwca utrzymujemy również bez zmian zdalne konsultacje dla uczniów wszystkich klas z poszczególnych przedmiotów z możliwością pomocy indywidualnej w budynku szkoły na takich samych zasadach jak dla uczniów klas VIII.

       Dziękuję rodzicom  za  odpowiedzialne decyzje, zrozumienie, cierpliwość i wytrzymałość.

       

      Pozdrawiam serdecznie

      Piotr Melnarowicz

      Dyrektor Szkoły Podstawowej

      im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu

     • Szkolne konta w usłudze Microsoft Office 365

     • Nasza szkoła skorzystała z oferty firmy Microsoft dla szkół. Dzięki temu, każdy uczeń i nauczyciel może bezpłatnie korzystać z pakietu Office 365. Aby mieć dostęp do darmowych programów należy przejść na stronę OFFICE365 – https://www.office.com/ i zalogować się na podane od wychowawcy dane. 

      Usługa Office 365 to chmurowa usługa subskrypcyjna stanowiąca połączenie najlepszych narzędzi do nowoczesnej pracy. Dzięki połączeniu najlepszych w swojej klasie aplikacji, takich jak Word, Excel i Outlook, z zaawansowanymi usługami w chmurze, takimi jak OneDrive i Microsoft Teams, usługa Office 365 umożliwia wszystkim tworzenie i udostępnianie zawartości w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu.

     • Informacja Dyrektora Szkoły

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu informuje, że prowadzenie zajęć opiekuńczo – dydaktycznych dla dzieci z Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego na terenie naszej szkoły zostało zawieszone do dnia 24 maja 2020r. Decyzja podjęta została z powodu trwającego stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz podyktowana jest brakiem możliwości spełnienia wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych dnia 04 maja 2020r. Nadal będzie kontynuowane nauczanie zdalne. Cały czas pozostajemy do Państwa dyspozycji droga elektroniczną oraz telefoniczną. Piotr Melnarowicz Dyrektor

     • Dzień Strażaka

     • Drodzy Strażacy życzymy Wam dużo siły i wytrwałości, mocnego zdrowia i wiele satysfakcji z pracy i służby społeczeństwu.

      Do życzeń dołączamy prace plastyczne wykonane dziś podczas zajęć zdalnych przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu

     • Wirtualna lekcja patriotyzmu

     • Dzieci z Punktu Przedszkolnego oraz Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu włączyły się w obchody Święta Konstytucji 3 Maja i Święta Flagi. Poprzez obejrzenie filmiku edukacyjnego przedszkolaki utrwaliły wiedzę na temat symboli narodowych, uczestniczyły zdalnie w lekcji patriotyzmu i miłości do kraju ojczystego wraz z wychowawcami i wykonały z rodzicami patriotyczne biało-czerwone flagi. Brawo dla maluchów także za naukę i odśpiewanie Hymnu Narodowego.