• Informacja

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu informuje, że dni 04. 05. 2021 r. (wtorek) oraz 05. 05. 2021 r. (środa) są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Do szkoły uczęszczają jedynie uczniowie z Punktu Przedszkolnego.

      Od dnia 06. 05. 2021 r. (czwartek) do zajęć stacjonarnych powracają uczniowie z Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego oraz klas I – III. Dojazd do i ze szkoły według obowiązującego harmonogramu. W szkole jest możliwość korzystania z obiadów.

      Uczniowie klas IV – VIII nadal pracują w trybie zdalnym  
      z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      Szkoła funkcjonuje w reżimie sanitarnym zgodnie z planem pracy, sprawy administracyjne można załatwiać: telefonicznie: 75 7135775, e-mail: sekretariat@sokolowiec.pl, ePUAP : /SPSokolowiec/SkrytkaESP.

       

     • Warsztaty ekologiczne…

     • „Przyroda łagodzi zmiany klimatu” to hasło przewodnie zajęć edukacyjnych poprowadzonych przez Panią Grażynę Kuras  - edukatora z Fundacji Ekologicznej ZIELONA AKCJA. W zajęciach uczestniczyli uczniowie naszej szkoły  wraz z opiekunem projektu p. Ewą Dudek. Zajęcia to efekt realizacji projektu ekologicznego przez uczniów pod tytułem „Dotknąć, powąchać i zrozumieć naturę - szkolny ogród doświadczeń”.

      Podczas zajęć prowadząca przedstawiła uczniom zagadnienia związane ze zmianami klimatycznymi zachodzącymi obecnie na naszej planecie. Ukazała przyczyny tych zmian i wskazywała jakie czekają nas skutki, jeżeli nie powstrzymamy naszej negatywnej działalności jako ludzie degradując otaczającą przyrodę.

      Podczas zajęć uczniowie aktywnie włączali się do dyskusji. Sami wskazywali wiele przypadków z co dziennych obserwacji, które ich bulwersują i gdyby mogli to zmieniliby to już dziś. Ważne, że są świadomymi uczestnikami życia społecznego i wierzymy, że będą zmieniać świat na lepszy.

      Dziękujemy za spotkanie.

     • Sztuka odkładania pieniędzy na wyznaczony cel…

     • To kolejny temat przewodni zajęć, w których uczestniczyli dziś nasi uczniowie realizując projekt Złote Szkoły NBP. Zajęcia w sposób zdalny poprowadził p. Piotr Toczyński - Główny specjalista Oddziału Okręgowego NBP  we Wrocławiu.

      Podczas zajęć prowadzący przedstawił metodę SMART, która pozwala każdemu zrealizować plany finansowe na obrany cel. Uczniowie opowiadali o swoich sposobach gromadzenia oszczędności, pozyskiwania dodatkowych środków pieniężnych, które mogę odkładać. Po zajęciach każdy uczeń przekonał się, że wystarczy mieć WAŻNE CELE i WIELKIE MARZENIA, a będąc konsekwentnym w działaniu możemy gromadzić oszczędności, aby spełnić swoje marzenia. Wierzymy, że dobre nawyki finansowe mają moc zmieniania życia i oszczędzą dzisiejszym uczniom – przyszłym dorosłym mnóstwa niepotrzebnych kłopotów w przyszłości.

      Dziękujemy z przeprowadzenia zajęć.

     • Zakupy, a prawo - warsztaty......


     •  

      Spotkanie online pt.: "Bezpieczne zakupy w świetle prawa" odbyło się z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi- dzielnicowym - starszym aspirantem Adamem Ludynią. Specjalista omówił zagrożenia związane z zakupami najczęściej dotyczącymi zakupów przez Internet. Zwrócił uwagę, że tacy oszuści czują się bezkarni, bo myślą, że są anonimowi, a Policja stoi na straży przestrzegania prawa i ma narzędzia do wyśledzenia każdego. Wymienił zasady jakimi kierować się przy zakupach, by nie zostać oszukanym i by nasze pieniądze na kontach bankowych były bezpieczne. Powiedział też, jakie kary grożą za tego rodzaju oszustwa, nie tylko dorosłym przestępcom, ale również nieletnim.

      Dziękujemy za spotkanie.

       

     • Bezpieczne zakupy w sieci i nie tylko…

     • 26 kwietnia z inicjatywy uczniów uczestniczących w konkursie Złote Szkoły NBP zajęcia edukacyjne poprowadzili: Aleksandra Kapnik – Naczelnik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie oraz Maciek Czapliński – Radca Prawny Prezesa UOKiK w Warszawie. Warsztaty odbyły się online z podziałem na grupy wiekowe dla klas I-III i  IV-VIII, dla nauczycieli i rodziców.

      Prowadzący przybliżyli nam jakie prawa ma konsument dokonując zakupu stacjonarnie i online. Kiedy zawierana jest umowa kupna, kiedy mamy prawo od niej odstąpić, jakie są zasady gwarancji, rękojmi, co robić kiedy towar ma wady, na co zwracać uwagę chcąc kupować w Internecie by nie zostać oszukanym. Dużą uwagę zwrócono na przeprowadzanie operacji finansowych w przypadku płatności za zakupiony towar. Uczniowie bardzo chętnie wypowiadali się na tematy poruszane podczas spotkania, dzielili się  swoimi doświadczeniami oraz mieli bardzo dużo pytań. Nasi goście podsumowując spotkanie dali wskazówki wszystkim uczniom do kogo się zwrócić o pomoc gdy łamane są prawa konsumenta. Poinformowali, że gdy prawo zostanie złamane to zawiadamiamy policję.  Wspomnieli, że w każdym powiecie pracuje rzecznik praw konsumenta i z każdym problemem  możemy dzwonić na ogólnopolską infolinię konsumencką. 

      Dziękujemy ekspertom za poświęcony czas.

       

       

     • Czy mając „naście” lat warto myśleć o emeryturze?…

     • Na taki problem chcieli uzyskać odpowiedź uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu uczestnicząc w debacie zorganizowanej przez drużynę szkolną, która bierze udział w konkursie Złote Szkoły NBP. Wśród zaproszonych gości w debacie udział wzięli: Ewa Mochól - Koordynator ds. Zarządzania Sprzedażą, Poczta Polska S.A., Paweł Drożdż - przedsiębiorca, samorządowiec, członek organizacji pozarządowych, pasjonat psychologii mediów społecznościowych i ich wpływu na zachowania konsumentów, Piotr Melnarowicz – Dyrektor Szkoły, wychowawcy, nauczyciele, rodzice i uczniowie.

                  Uczestnicy dyskutowali o świadomości Polaków w kwestii gromadzenia oszczędności, kapitału na swoją przyszłą emeryturę. Podczas spotkania przedstawiono różne przykłady: od bogatych starszych osób za granicą, po skromnie dziś żyjących naszych dziadków. Bazując na doświadczeniu, obserwacjach, wywiadach często pojawiały się odpowiedzi na istniejące sytuacje. Uczniowie podkreślali potrzebę zainteresowania się sposobem gromadzenia kapitału na swoją przyszłą emeryturę. Stwierdzili, że warto małymi kroczkami odkładać, oszczędzać, korzystać z różnych pojawiających się metod, form, narzędzi, które pomogą im zabezpieczyć się na uzyskanie godziwych dochodów osiągając wiek emerytalny.

      Dzisiejsza debata była bardzo pouczającą lekcją, cieszymy się, że tak licznie i aktywnie uczestniczyli w niej przede wszystkim uczniowie, dziękujemy zaproszonym gościom za merytoryczne wsparcie.

     • Kokosza, grosz do grosza ……..

     • to nowy projekt edukacyjny, którego realizację rozpoczęli uczniowie klasy I i II. Kokosza uczy oszczędzania, co ludowa mądrość zawarła w przysłowiu „Grosz do grosza, a zbierze się Kokosza”. Misją projektu jest, aby zawsze było stać NAS na wszystko, co sobie zaplanujemy. Podczas zajęć dowiedzą się o sposobach odkładania pieniędzy na WAŻNE CELE i WIELKIE MARZENIA. Projekt uczy oszczędnego korzystania z prądu, wody i gazu. Pokazuje własne metody gospodarnych zakupów, aby nie wydać od razu wszystkich posiadanych pieniędzy, ćwiczy planowanie budżetu domowego i kosztów wycieczki szkolnej. Wierzymy, że dobre nawyki finansowe mają moc zmieniania życia i oszczędzą Ci mnóstwa niepotrzebnych kłopotów w przyszłości, jak przekonują organizatorzy.

      Na uczniów czekają karty ćwiczeń i upominki.

     • „Magiczny ogród….”

     • Ruszamy z realizacją projektu ekologicznego pod nazwą „Dotknąć, powąchać i zrozumieć naturę - szkolny ogród doświadczeń”. Dziś dotarły do szkoły narzędzia ogrodnicze ofiarowane przez DYREKTORA Firmy Cellfast Sp. z o.o. ze Stalowej Woli. Bardzo serdecznie DZIĘKUJEMY, sprzęt na pewno będzie służył przez długie lata do założenia i pielęgnacji szkolnego ogrodu pełnego miododajnych kwiatów.

     • YES, YES, YES-teśmy w ogólnopolskim finale…

     • Drużyna w składzie: Igor Ziemian, Szymon Adamowicz i Mateusz Kucia, pod opieką p. Iwony Olechno znalazła się w gronie 12 drużyn zakwalifikowanych do finału krajowego w „Ogólnopolskim Forum Ekonomicznym Młodych 2021” w ramach programu „Ekonomia na co dzień”. Sukces ten to efekt wielu działań edukacyjnych przeprowadzonych dla uczniów naszej szkoły przy współpracy z różnymi ekspertami, instytucjami. Efekty działań drużyna przedstawiła w projekcie pod hasłem „Mój region – przyszłość dla wielu”-  o przedsiębiorczości i ekonomii słów kilka”,  który doceniła JURY konkursu.
      Przed drużyną finał, ale już dziś GRATULUJEMY SUKCESU i życzymy wymarzonej wycieczki do Warszawy w maju!

     • Inwestycje w szkole

     • Rada Rodziców ufundowała do sześciu sal lekcyjnych nowe rolety, które w znaczący sposób zaciemniają pomieszczenie. Dzięki tej inwestycji polepszy się komfort prowadzonych zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem m.in. środków audiowizualnych i interaktywnych. Dziękujemy.

      Poza tym przypominamy, że trwa akcja przekazania na potrzeby szkolne 1 % z podatku. Dziękujemy za wszelkie kwoty ofiarowane naszym uczniom.

     • Powrót przedszkola do pracy stacjonarnej

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej informuje, że od dnia 19.04.2021r.  uczniowie z Punktu Przedszkolnego oraz Oddziału Przedszkolnego powracają do zajęć stacjonarnych w szkole zgodnie z obowiązującym planem i w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Dowozy uczniów zgodnie z podanym na witrynie szkoły rozkładem, przypominamy o możliwości korzystania z obiadów. 
      Pozostali uczniowie szkoły, tj.:  od I do VIII pozostają nadal w trybie pracy  zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem zajęć z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych na platformie Google. 
      Zajęcia na basenie dla uczniów klas I-III zostają nadal odwołane.
      Kontakt z nauczycielami za pomocą: e-dziennika, komunikatorów i narzędzi Google.

     • „Zdrowy styl życia i zdrowe odżywianie się”.

     • Dnia 30 marca 2021r. Panie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ze Złotoryi przeprowadziły dla uczniów kl. 8 zajęcia profilaktyczne na temat: „Zdrowy styl życia i zdrowe odżywianie się”. Prowadzące omówiły piramidę żywieniową oraz przeprowadziły ćwiczenia związane z tą tematyką. Uczniowie z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach angażując się do wykonywania zadań.

     • Z EKONOMIĄ ZA PAN BRAT……

     • Tak można określić gro działań, które zrealizowali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu w składzie: Igor Ziemian, Szymon Adamowicz i Mateusz Kucia, p. Iwony Olechno.  Uczniowie przeprowadzili zdalnie m. in. zajęcia dla najmłodszych uczniów pod  tytułem.: „Pieniądz kiedyś i dziś”. Przygotowali i zaprezentowali także prezentację multimedialną dla uczniów klas I – III pt.: „Lekcja o pieniądzu” oraz  dla uczniów  klas VII i VIII pt.: „Regionalna prezentacja firm”. Nie małym zainteresowaniem wśród uczniów cieszył się konkurs plastyczny oraz quiz wiedzy.

      Wszystkie działania zostały opisane i zgłoszone do konkursu „Ogólnopolskie Forum Ekonomiczne Młodych” w ramach programu edukacyjnego „Ekonomia na co dzień”.

      Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

     • „Z Ekonomią na Ty! - o przedsiębiorczości i oszczędzaniu słów kilka”....


     •  

      Pod takim hasłem przewodnim w minionym tygodniu odbyły się zajęcia on-line, które poprowadził p. Paweł Drożdż właściciel Firmy LAK SYSTEM w Lubiechowej. Zajęcia, w których uczestniczyli uczniowie klasy, VI, VII i VIII odbyły się z inicjatywy uczniów, którzy pod opieką p. Iwony Olechno i Sylwii Klich uczestniczą w konkursie Złote Szkoły NBP. Podczas zajęć prowadzący w sposób bardzo interesujący przekonywał, że warto mieć w życiu marzenia, wierzyć w nie i konsekwentnie realizować. P. Paweł przedstawił uczestnikom historię powstania zarządzanej przez niego firmy, wskazał cechy jakimi powinny charakteryzować się osoby przedsiębiorcze. Dużą część spotkania prowadzący poświęcił sprawom ekonomicznym prowadzonej firmy przedstawiając różne inicjatywy, których celem jest osiąganie zysków ze sprzedaży. Ważnym elementem spotkania były także ćwiczenia praktyczne dla uczniów podczas których p. Paweł wdrożył uczniów do planowania swoich wydatków, układania racjonalnego budżetu.

      Dziękujemy za poświęcony czas i twórcze zajęcia.

       

     • Wracamy czasowo do nauki zdalnej

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej informuje, że od dnia 22.03.2021r. do 11.04.2021r. uczniowie wszystkich klas szkoły, tj.:  od I do VIII będą uczyli się zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem zajęć z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych na platformie Google. 
      Zajęcia na basenie dla uczniów klas I-III zostają odwołane.
      Stacjonarnie uczyć się będą uczniowie z Punktu Przedszkolnego oraz Oddziału Przedszkolnego zgodnie z obowiązującym planem i w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Dowozy uczniów zgodnie z podanym rozkładem, przypominamy o możliwości korzystania z obiadów. 
      Kontakt z nauczycielami za pomocą: e-dziennika, komunikatorów i narzędzi Google.

     • Egzaminy czas zacząć ………..

     • Rozpoczęły się próbne egzaminy ósmoklasistów, organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Potrwają trzy dni - na początku uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej zmierzyli się z językiem polskim. Jutro czeka ich egzamin próbny z matematyki, a w piątek z języka obcego nowożytnego. Wszystkie próbne egzaminy ósmoklasistów są  przeprowadzone w pełnym reżimie sanitarnym.

      Życzymy samych 100% wyników…..

     • Światowy Dzień Dentysty

     • 5 marca obchodzony jest 

       Z tej okazji  SZKOLNA BIBLIOTEKA przygotowała zajęcia dla najmłodszych.

      Bibliotekarka odwiedziła przedszkole oraz dzieci z oddziału zerowego, przeczytała książki: pt. „Zuzia idzie do dentysty” Liane Schneider, Evy Wenzel – Burger oraz „Zęby” Wojciecha Grajkowskiego, których tematykę wspólnie omówili. Przeprowadziła pogadankę podczas której, dzieci dowiedziały się: Co dokładnie robi dentysta? Kiedy należy pójść do dentysty? Jak prawidłowo myć zęby?  Jak o nie dbać, aby były zdrowe? Dzieci choć nie są jeszcze czytelnikami biblioteki miały okazję przeglądać książki o stomatologu i zębach.

      Podczas lekcji obejrzały bajki: Peppa u dentysty oraz Tosia i Tymek – wizyta u dentysty, które sprawiły, iż  zrozumiały, że warto już od najmłodszych lat dbać o piękny, śnieżnobiały uśmiech!    

      Na zakończenie każdy uczestnik zajęć wykonał pracę plastyczną oraz wysłuchał piosenek „Fruzia u dentysty” oraz „Piosenka o dentyście”.

      Mamy nadzieję, że tematyka spotkania pomogła niektórym przełamać lęk przed pierwszą wizytą u dentysty.

      W  ten szczególny dzień przesyłamy pozdrowienia dla wszystkich dentystów, którzy dbają o nasze zęby i piękne uśmiechy.

      Nasi uczniowie wzięli również udział w plastycznym wyzwaniu – zadaniu ogłoszonym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Złotoryi. Narysowali portrety Wróżki – Zębuszki, które niedługo będzie można podziwiać na Facebooku Biblioteki.

       

       

     • „(Nie)Bezpieczni w Sieci”

     • W dniu 4.03.2021r pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotoryi przy pomocy platformy Zoom przeprowadzili zajęcia w klasie III pt.: „(Nie)Bezpieczni w Sieci”. Celem zajęć było propagowanie wiedzy nt. bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu oraz profilaktyka wobec rosnącej liczby internetowych niebezpieczeństw.

      Zajęcia miały charakter interaktywny, uczniowie aktywnie uczestniczyli w lekcji. Chętnie odpowiadali na pytania i współpracowali z prowadzącymi.