• Prezent od Prezydenta RP…

     • Do Naszej Szkoły dotarło dziś podziękowanie od Prezydenta RP Andrzeja Dudy za udział w Narodowym Czytaniu 2021

      Niezwykle cenny jest okolicznościowy egzemplarz „Moralności pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej z dedykacją Pary Prezydenckiej. Książka wraz z listem znajdą swoje szczególne miejsce w bibliotece szkolnej.

      Zapraszamy do lektury.

     • PUZZLE EDUKACYJNE – kolejny prezent….

     • Miły i bardzo pouczający prezent dotarł dziś od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Ośrodek Terenowy we Wrocławiu. Edukacyjne puzzle przedstawiające piramidę zdrowego żywienia będą często wykorzystywanym narzędzie przez naszych uczniów.

      Dziękujemy.

     • Informacja

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej informuje, że w dniu 18. 11. 2021 r. (czwartek) odbędą się:

      a. PP, klasy I-II – godzina 16.00 (spotkanie z wychowawcą, dla klasy OP i III spotkanie odbędzie się w innym terminie),

      b. klasy IV – VIII – godzina 16. 30 (spotkanie z wychowawcą),

      c. Konsultacje z nauczycielami przedmiotów w godzinach 16.00 – 17.30.

      Spotkania odbywają się w reżimie sanitarnym (obowiązują maski ochronne), proszę o zachowanie szczególnej ostrożności.

     • Dzisiaj obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Warto ten czas spędzić w duchu patriotyzmu.

     • Przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu uczestniczyli w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Świerzawie. Uroczystość poprzedziła msza św. Następnie wszyscy zgromadzeni przeszli pod obelisk na PL. Bolesława Prusa, gdzie swój kunszt artystyczny zaprezentowały m. in. Nadia Gołuch, Patrycja Dolasińska i Oliwia Piszczek.

      Delegacja naszej szkoły złożyła również wiązankę kwiatów i znicze składając hołd tym, którzy walczyli o naszą WOLNOŚĆ.

     • ŚwiętujeMY! – „KOŁO MŁODYCH ROBOTYKÓW”….

     • Dzisiejsze święto to także okazja do zaprezentowania swoich talentów umiejętności w dziedzinie INFORMATYKI przez uczniów biorących udział w zajęciach z programowania. Zajęcia są prowadzone przez p. Dagmarę Kruszewską – realizatorkę projektu edukacyjnego w ramach Centrum Mistrzostwa Informatycznego, którego szkoła jest grantobiorcą.

      Symbolicznego otwarcia pracowni robotyki poprzez przecięcie wstęgi dokonali dzisiejsi goście. Następnie uczniowie zaprezentowali swoje doświadczenia w programowaniu, składania robotów i ich działaniu. Ujrzeliśmy jeżdżące, mówiące, sprzątające urządzenia – roboty, których tajniki działania i programowania znane są w coraz większym stopniu naszym młodym pasjonatem tej niełatwej dziedziny nauki.

      Uczniom wręczono nowe roboty, aby jeszcze bardziej zaangażować ich do nauki.

     • ŚwiętujeMY! – nagrody, wyróżnienia….

     • Dzisiejsza AKADEMIA to okazja do wręczenia nagród dla uczniów:

      Nagrody w konkursie na najciekawszy wiersz o przemijaniu, organizowanym przez KGW Świerzawianki wraz z CKSiT w Świerzawie wręczyła p. Magdalena Figa - DYREKTOR CKSiT w Świerzawie.

      Laureaci konkursu to:

      Miejsce 1. zajęła Wiktoria Mroczkowska,

      Miejsce 2. - Roksana Skwarek,

      Miejsce 3. - Nikola Dudek,

      a miejsce 4. - Urszula Cyganik

      Podziękowania otrzymała także p. Krystyna Lewandowska – nauczyciel, opiekun uczniów.

      W ramach konkursu wpłynęły 34 wiersze, z czego 33 były autorstwa uczniów Szkoły Podstawowej w Sokołowcu. 4 zwycięskie wiersze zostały wykorzystane w spektaklu teatralnym połączonym z poezją śpiewaną podczas Zaduszki Poetyckie 2021 - AMATORSKI SPEKTAKL TEATRALNY Wszystkie wiersze konkursowe zostaną opublikowane w tomiku wierszy, który zostanie wydany do końca listopada tego roku.

      Nagrody otrzymali także uczestniczy regionalnego konkursu plastycznego pn.: „KOLORY JESIENI”. Wśród nagrodzonych znaleźli się:

      - Nikola Bożek

      - Milena Siepracka

      - Oskar Rabenda

      - Fabian Biłous

      GRATULACJE!

     • #SzkołaDoHymnu

     • Podczas Akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11 wszyscy zebrani wspólnie zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego” przyłączając się tym samym do ogólnopolskiego akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki - „Szkoła do hymnu”. Przed zaśpiewaniu hymnu narodowego Piotr Melnarowicz - Dyrektor Szkoły przekazał przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego FLAGĘ NARODOWĄ przesłaną wraz z dedykacją przez Andrzeja Dudę – Prezydenta RP.

     • ŚwiętujeMY! – 103 Rocznica ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ…

     • 10 listopada w Szkole Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu odbyła się UROCZYSTA AKADEMIA z okazji 103 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.

      Uroczystość rozpoczął Piotr Melnarowicz – Dyrektor Szkoły, który przywitał przybyłych gości, nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów. Dyrektor szkoły odczytał list skierowany do szkolnej społeczności przesłany przez Marzenę Machałek – Wiceminister Edukacji i Nauki. Uczestników akademii przywitał także Paweł Kisowski - BURMISTRZ MIASTA i GMINY ŚWIERZAWA.

      Podczas uroczyści wysłuchaliśmy koncertu patriotycznego w wykonaniu artystów z Filharmonii Dolnośląskiej w Jelenie Górze. Następnie swój kunszt artystyczny zaprezentowali uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, Wierszom, pieśnią patriotycznym, koncertom muzycznym nie było końca, a wszystkie występy otrzymały ogromne owacje od publiczności.

      Akademię swoją obecnością zaszczycili: Urszula Zajda - Przewodniczącą Rady Miejskiej w Świerzawie, Paweł Kisowskiego - BURMISTRZ MIASTA i GMINY ŚWIERZAWA, Ks. Mieczysława Stępień - Proboszcz Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu, Waldemar Kwieciński -WICEPREZES ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP w Złotoryi, Magdalena Figa - DYREKTOR CKSiT w Świerzawie, Paweł Drożdż, Przemysław Szczucki - Radni Rady Miejskiej w Świerzawie, Roman Żukrowski - Sołtys wsi Sokołowiec, Agnieszka Kucia, Justyna Siepracka – Rada Rodziców.

      Dziękuję wszystkim pracownikom, nauczycielom, uczniom a przede wszystkim p. Annie Sarkowicz, p, Danucie Hubaj, p. Sylwii Klich za zaangażowanie i przygotowanie tak uroczystej gali.

      BRAWO!

     • INFORMACJA

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu informuje, że 11. 11. 2021 r. jest ustawowo wolnym dniem od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 12. 11. 2021 r. jest dniem dodatkowo wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W tym dniu w szkole funkcjonuje zgodnie z planem Punkt Przedszkolny. Istnieje także możliwość organizacji zajęć opiekuńczych na wniosek rodzica. W w/w dniach autobusy szkolne nie kursują.

      Jednocześnie przypominamy, że zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się w reżimie sanitarnym. Bardzo prosimy, aby rodzice zadbali o maseczki ochronne dla uczniów i co dziennie przed wyjściem sprawdzali czy uczeń posiada maseczkę.