• Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów kl. I - III

     •     Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu informuje, że zajęcia opiekuńczo-wychowawcze od 25 maja nie będą przywrócone. Decyzja została podjęta po zasięgnięciu opinii rodziców uczniów Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego i kl. I – III, którzy w trosce o bezpieczeństwo dzieci w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 postanowili pozostać przy nauczaniu zdalnym.

      Jeśli zdarzy się jednak sytuacja konieczności  organizacji takich zajęć szkoła i nauczyciele są gotowi do pracy z dziećmi zapewniając im opiekę, zgodnie  z obowiązującymi procedurami.

      Od 25 maja kształcenie nadal odbywać się będzie z wykorzystaniem wypracowanych już metod  i technik na odległość, podczas których realizowana jest podstawa programowa.

         Od 25 maja utrzymujemy bez zmian zdalne konsultacje dla uczniów klasy VIII z poszczególnych przedmiotów, w razie potrzeby uczeń potrzebujący pomocy indywidualnie ustali termin spotkania  z dyrektorem szkoły. Wówczas spotkanie odbędzie się na terenie placówki zgodnie  z obowiązującymi procedurami.

      Od 1 czerwca utrzymujemy również bez zmian zdalne konsultacje dla uczniów wszystkich klas z poszczególnych przedmiotów z możliwością pomocy indywidualnej w budynku szkoły na takich samych zasadach jak dla uczniów klas VIII.

       Dziękuję rodzicom  za  odpowiedzialne decyzje, zrozumienie, cierpliwość i wytrzymałość.

       

      Pozdrawiam serdecznie

      Piotr Melnarowicz

      Dyrektor Szkoły Podstawowej

      im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu

     • Szkolne konta w usłudze Microsoft Office 365

     • Nasza szkoła skorzystała z oferty firmy Microsoft dla szkół. Dzięki temu, każdy uczeń i nauczyciel może bezpłatnie korzystać z pakietu Office 365. Aby mieć dostęp do darmowych programów należy przejść na stronę OFFICE365 – https://www.office.com/ i zalogować się na podane od wychowawcy dane. 

      Usługa Office 365 to chmurowa usługa subskrypcyjna stanowiąca połączenie najlepszych narzędzi do nowoczesnej pracy. Dzięki połączeniu najlepszych w swojej klasie aplikacji, takich jak Word, Excel i Outlook, z zaawansowanymi usługami w chmurze, takimi jak OneDrive i Microsoft Teams, usługa Office 365 umożliwia wszystkim tworzenie i udostępnianie zawartości w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu.

     • Informacja Dyrektora Szkoły

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu informuje, że prowadzenie zajęć opiekuńczo – dydaktycznych dla dzieci z Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego na terenie naszej szkoły zostało zawieszone do dnia 24 maja 2020r. Decyzja podjęta została z powodu trwającego stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz podyktowana jest brakiem możliwości spełnienia wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych dnia 04 maja 2020r. Nadal będzie kontynuowane nauczanie zdalne. Cały czas pozostajemy do Państwa dyspozycji droga elektroniczną oraz telefoniczną. Piotr Melnarowicz Dyrektor

     • Dzień Strażaka

     • Drodzy Strażacy życzymy Wam dużo siły i wytrwałości, mocnego zdrowia i wiele satysfakcji z pracy i służby społeczeństwu.

      Do życzeń dołączamy prace plastyczne wykonane dziś podczas zajęć zdalnych przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu

     • Wirtualna lekcja patriotyzmu

     • Dzieci z Punktu Przedszkolnego oraz Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu włączyły się w obchody Święta Konstytucji 3 Maja i Święta Flagi. Poprzez obejrzenie filmiku edukacyjnego przedszkolaki utrwaliły wiedzę na temat symboli narodowych, uczestniczyły zdalnie w lekcji patriotyzmu i miłości do kraju ojczystego wraz z wychowawcami i wykonały z rodzicami patriotyczne biało-czerwone flagi. Brawo dla maluchów także za naukę i odśpiewanie Hymnu Narodowego.

     • Praca zdalna uczniów

     • Kolejne dni upływają na pracy zdalnej. Nauczyciele mają codzienny kontakt z uczniami. Za pośrednictwem m.in. aplikacji classroom czy też meet uczniowie uczestniczą w pełnoprawnych lekcjach, które stanowią dla nich wypełnienie dnia na obowiązkowej kwarantannie. Dzieci przykładają się do lekcji czego dowodem są przykładowe prace uczniów klasy „0”. Nieocenieni są również rodzice dzieci, którzy bardzo mocno angażują się w zajęcia online. Ten czas to duże wyzwanie dla nas wszystkich. Uczymy się „innej szkoły”. Budujemy na nowo zasady współpracy między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Motywuje nas wszystkich praca naszych uczniów. Praca wynikająca z ich zaangażowania, chęci rozwoju i gruntującej się samodzielności. Nie jest łatwo, ale nikt nie narzeka.Bardzo dziękuję wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom za wzajemne zrozumienie, cierpliwość, wyrozumiałość, szacunek i zaangażowanie.

      Piotr Melnarowicz

      DyrektorSzkoły Podstawowej im. Jadwigi śląskiej w Sokołowcu

     • Wiosenna przerwa świąteczna 9 - 14 kwietnia 2020r.

     • Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020r.

      Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.

      W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.więcej: https://www.gov.pl/web/edukacja

     • Informacja - próbny egzamin klas VIII

     •  

      UCZNIOWIE KLASY VIII

      W dnia od 30.03.2020r. do 01.04.2020r. przystąpicie do próbnego egzaminu klas VIII.

      Próbny egzamin będzie rozpoczynał się w każdym dniu o godzinie 9.00, materiały będą udostępnione na stronach: www.cke.wroc.pl oraz www.oke.gov.pl. Dodatkowo każdy nauczyciel będzie Wam pomagał w kwestii udostępnienia arkuszy egzaminacyjnych. Proszę pobrać około godziny 9.00 arkusze egzaminacyjne, rozwiązać  zadania w czasie przewidzianym na egzamin, zapisać w dowolnej formie rozwiązania, tzn.:

      - korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie – po wydrukowaniu),

      - w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania,

      - na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

      SZCZEGÓŁOWY PLAN EGZAMINÓW 

      30.03.2020r. (poniedziałek) – JĘZYK POLSKI

      1. ok. godziny 9.00 pobieramy arkusze egzaminacyjne

      2. godz. 9.00 – rozpoczynamy egzamin (120 minut)

      3. godz. 11.00 – koniec egzaminu.

      4. godz. 11.00 – 11.30 odsyłamy plik z rozwiązaniem do nauczyciela przedmiotu: p. Iwona Olechno – i.olechno@proboszczow.pl lub do sekretariatu szkoły: sekretariat@sokolowiec.pl

      31.03.2020r. (wtorek) – MATEMATYKA

      1. ok. godziny 9.00 pobieramy arkusze egzaminacyjne

      2. godz. 9.00 – rozpoczynamy egzamin (100 minut)

      3. godz. 10.40 – koniec egzaminu.

      4. godz. 10.40 – 11.10 odsyłamy plik z rozwiązaniem do nauczyciela przedmiotu: p. Sylwia Klich – sylwiaklich9sp.@gmail.com  lub do sekretariatu szkoły: sekretariat@sokolowiec.pl

      01.04.2020r. (środa) – JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK NIEMIECKI

      1. ok. godziny 9.00 pobieramy arkusze egzaminacyjne i plik dźwiękowy (format mp3)

      2. godz. 9.00 – rozpoczynamy egzamin (90 minut)

      3. godz. 10.30 – koniec egzaminu.

      4. godz. 10.30 – 11.00 odsyłamy plik z rozwiązaniem do nauczyciela przedmiotu: j. angielski: p. Małgorzata Sankowska – Skorupińska  msankowskaskorupinska@gmail.com ; język niemiecki p. Marta Pieterek  – martip23@interia.pl lub do sekretariatu szkoły: sekretariat@sokolowiec.pl

       

      Za egzamin nie będzie ocen, ale warto sprawdzić swoja wiedzę!

       

     • KOMUNIKAT

     • INFORMUJĘ, ŻE OD DNIA 20.03.2020r. OBOWIĄZUJE ZAKAZ WSTĘPU NA TEREN SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W SOKOŁOWCU, W TYM TAKŻE NA OBIEKTY SPORTOWE OSOBOM NIEBĘDĄCYM PRACOWNIKAMI Z POWODU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO KORONAWIRUSEM (COVID - 19).                     

      Piotr Melnarowicz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu

     • ZAPISY DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO oraz KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

     • W związku z licznymi ograniczeniami wynikającymi z wprowadzenia w kraju stanu zagrożenia epidemicznego i jednocześnie trwającą rekrutacją do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego działającego przy Szkole Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu oraz klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021, dla zminimalizowania bezpośrednich  kontaktów  INFORMUJĘ, że wnioski/kart zgłoszeń (wraz z niezbędnymi załącznikami) przyjmowane są w formie skanów lub fotografii za pomocą poczty e-mail: sekretariat@sokolowiec.pl , w terminie: od 2marca 2020r. do 31 marca 2020r., w godzinach 7.00 - 15.00

      Oryginały dokumentów prosimy dostarczyć przez rodziców/prawnych opiekunów do placówki po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego.

      Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły: 75 7135775, sekretariat@sokolowiec.pl

      Druki do pobrania na witrynie szkolnej: https://spsokolowiec.edupage.org/

      z poważaniem

      Piotr Melnarowicz

      Dyrektor

      Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu

       

     • Egzamin Ósmoklasisty

     • Drogie Ósmoklasistki, Drodzy Ósmoklasiści,od 16 do 25 marca, w dni powszednie, znajdziecie – na stronie www.cke.gov.pl oraz na stronach internetowych wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych – zestawy zadań, które możecie wykorzystać jako element powtórki przed egzaminem ósmoklasisty.W każdym zestawie przygotowano dla Was zadania z:

       języka polskiego, zorganizowane według lektur obowiązkowych z klasy VII i VIII

       matematyki, zorganizowane według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej z matematyki dla klasy VII i VIII

       języka angielskiego, zorganizowane według kluczowych umiejętności.

      Zadania będą publikowane codziennie ok. godz. 9:00, natomiast rozwiązania do nich – ok. godz. 15:00

      Każdego dnia rozwiążcie tyle zadań, ile macie ochotę. To nie jest ani klasówka, ani egzamin. Za rozwiązanie tych zadań nie będziecie otrzymywać punktów. Potraktujcie tę pracę jako jeden z możliwych sposobów powtórki przed egzaminem..........Z pozdrowieniami, Marcin Smolik dyrektor CKE

     • „EKONOMICZNE POTYCZKI 2020” – sukces młodych ekonomistów

     • Miło jest nam poinformować, że zespół uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu w składzie: Łukasz Dębicki, Grzegorz Leśniak, Paweł Kokorzycki awansował do II rundy ogólnopolskiego konkursu „EKONOMICZNE POTYCZKI”. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, która jest organizatorem konkursu zakwalifikowała 36 grup z całej Polski. 

      Nasz zespół przeprowadził zajęcia „Moje oszczędności – mój plan”. W kolejnym etapie uczniowie muszą przygotować scenariusz teleturnieju, którego celem będzie weryfikacja wiedzy uczestników, analizę SWOT wraz z planem przeciwdziałania zagrożeniom oraz wykazem korzyści jakie odniosą wszyscy uczestnicy. Muszą również zaplanować szczegółowy budżet przeprowadzenia teleturnieju ze wskazaniem źródeł finansowania. Brawo młodzi ekonomiści! Życzymy owocnej pracy oraz dotarcia do finału.

     • Ogłoszenie!

     • Od 12 marca 2020 do 25 marca 2020 każdy uczeń ma obowiązek rozwiązywać zadania, które zamieszcza dla danej klasy nauczyciel przedmiotu.Zadania dostępne są na platformie EduNect oraz na portalu społecznościowym w zamkniętych przedmiotowych grupach.

      Dyrektor Szkoły

     • Drodzy uczniowie

     • Nauczyciele będą komunikować się z Wami za pomocą platformy: https://edunect.pl/, na której będą zamieszczone informacje o:

      - dodatkowych materiałach dla uczniów,

      - zlecenia zrobienia zadania domowego,

      - inne ogłoszeniach, przypomnienia,

      - samodzielnym przygotowaniu się do kolejnej lekcji (tzw. odwrócona lekcja).

      Wiadomości i informacje będą widoczne po zalogowaniu przez ucznia, a więc jest to wewnątrzszkolna informacja (w odróżnieniu od publicznych blogów czy stron szkolnych). Jeżeli któryś z uczniów nie pamięta hasła do platformy proszę o kontakt z wychowawcą.

       

       

     • Drodzy uczniowie

     • Warto przeanalizować narzędzia oraz specjalne “promocji”, które mogą Wam pomóc z alternatywną organizacją pracy i nauki w sposób zdalny. Zapraszam do analizy i nauki on-line.

      https://otwartezasoby.pl/narzedzia-i-zasoby-edukacyjne-na-czas-zamkniecia-szkol/

     • INFORMACJA

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu informuje, że od dnia 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w szkole zostają odwołane w związku z sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się Koronawirusa (COVID - 19)Ponadto informuję, że w dniach od 12 – 13.03.2020r. (czwartek, piątek – okres przejściowy) w wyjątkowych sytuacjach zapewniona będzie opieka świetlicowa.

      Rodzicom dzieci do 8 roku życia przysługuje zasiłek opiekuńczy, druki dostępne są na stronie www.zus.pl, należy przedstawić go pracodawcy.

     • Informacja

     • W razie wystąpienia przypadków zachorowań na COVID-19 w naszym rejonie, zarówno dyrektor szkoły, jak i władze lokalne mogą podjąć decyzję o szybkim zamknięciu szkoły. Te działania maja zapobiec szerzeniu się koronawirusa.

      Informuję, że rodzice lub opiekunowie dzieci w wieku do lat 8 mogą ubiegać się o specjalny zasiłek. Więcej na: https://www.gov.pl/w…/rodzina/koronawirus-wazne-dla-rodzicow

      JEDNOCZEŚNIE BARDZO PROSZĘ RODZICÓW O POZOSTAWIENIE W DOMU DZIECI PRZEZIĘBIONYCH, CHORYCH, Z BÓLEM GARDŁA

      Starając się zminimalizować możliwość zarażenia dzieci nowym koronawirusem, odwołuję na czas nieokreślony szkolne wycieczki autokarowe (poza wyjściami w teren), udział uczniów w konkursach w innych szkołach, a także zebrania rodziców. Nauczyciele będą przekazywać informacje o postępach uczniów drogą mailową, telefoniczną, na kartach.

      Z powodu szerzącego się zakażenia koronawirusem, wyjazdy dzieci na basen w ramach projektu "Umiem plywac" zostają odwolane".

      Dyrektor Szkoły