• Praca zdalna uczniów

     • Kolejne dni upływają na pracy zdalnej. Nauczyciele mają codzienny kontakt z uczniami. Za pośrednictwem m.in. aplikacji classroom czy też meet uczniowie uczestniczą w pełnoprawnych lekcjach, które stanowią dla nich wypełnienie dnia na obowiązkowej kwarantannie. Dzieci przykładają się do lekcji czego dowodem są przykładowe prace uczniów klasy „0”. Nieocenieni są również rodzice dzieci, którzy bardzo mocno angażują się w zajęcia online. Ten czas to duże wyzwanie dla nas wszystkich. Uczymy się „innej szkoły”. Budujemy na nowo zasady współpracy między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Motywuje nas wszystkich praca naszych uczniów. Praca wynikająca z ich zaangażowania, chęci rozwoju i gruntującej się samodzielności. Nie jest łatwo, ale nikt nie narzeka.Bardzo dziękuję wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom za wzajemne zrozumienie, cierpliwość, wyrozumiałość, szacunek i zaangażowanie.

      Piotr Melnarowicz

      DyrektorSzkoły Podstawowej im. Jadwigi śląskiej w Sokołowcu

     • Wiosenna przerwa świąteczna 9 - 14 kwietnia 2020r.

     • Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020r.

      Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.

      W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.więcej: https://www.gov.pl/web/edukacja

     • Informacja - próbny egzamin klas VIII

     •  

      UCZNIOWIE KLASY VIII

      W dnia od 30.03.2020r. do 01.04.2020r. przystąpicie do próbnego egzaminu klas VIII.

      Próbny egzamin będzie rozpoczynał się w każdym dniu o godzinie 9.00, materiały będą udostępnione na stronach: www.cke.wroc.pl oraz www.oke.gov.pl. Dodatkowo każdy nauczyciel będzie Wam pomagał w kwestii udostępnienia arkuszy egzaminacyjnych. Proszę pobrać około godziny 9.00 arkusze egzaminacyjne, rozwiązać  zadania w czasie przewidzianym na egzamin, zapisać w dowolnej formie rozwiązania, tzn.:

      - korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie – po wydrukowaniu),

      - w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania,

      - na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

      SZCZEGÓŁOWY PLAN EGZAMINÓW 

      30.03.2020r. (poniedziałek) – JĘZYK POLSKI

      1. ok. godziny 9.00 pobieramy arkusze egzaminacyjne

      2. godz. 9.00 – rozpoczynamy egzamin (120 minut)

      3. godz. 11.00 – koniec egzaminu.

      4. godz. 11.00 – 11.30 odsyłamy plik z rozwiązaniem do nauczyciela przedmiotu: p. Iwona Olechno – i.olechno@proboszczow.pl lub do sekretariatu szkoły: sekretariat@sokolowiec.pl

      31.03.2020r. (wtorek) – MATEMATYKA

      1. ok. godziny 9.00 pobieramy arkusze egzaminacyjne

      2. godz. 9.00 – rozpoczynamy egzamin (100 minut)

      3. godz. 10.40 – koniec egzaminu.

      4. godz. 10.40 – 11.10 odsyłamy plik z rozwiązaniem do nauczyciela przedmiotu: p. Sylwia Klich – sylwiaklich9sp.@gmail.com  lub do sekretariatu szkoły: sekretariat@sokolowiec.pl

      01.04.2020r. (środa) – JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK NIEMIECKI

      1. ok. godziny 9.00 pobieramy arkusze egzaminacyjne i plik dźwiękowy (format mp3)

      2. godz. 9.00 – rozpoczynamy egzamin (90 minut)

      3. godz. 10.30 – koniec egzaminu.

      4. godz. 10.30 – 11.00 odsyłamy plik z rozwiązaniem do nauczyciela przedmiotu: j. angielski: p. Małgorzata Sankowska – Skorupińska  msankowskaskorupinska@gmail.com ; język niemiecki p. Marta Pieterek  – martip23@interia.pl lub do sekretariatu szkoły: sekretariat@sokolowiec.pl

       

      Za egzamin nie będzie ocen, ale warto sprawdzić swoja wiedzę!

       

     • KOMUNIKAT

     • INFORMUJĘ, ŻE OD DNIA 20.03.2020r. OBOWIĄZUJE ZAKAZ WSTĘPU NA TEREN SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W SOKOŁOWCU, W TYM TAKŻE NA OBIEKTY SPORTOWE OSOBOM NIEBĘDĄCYM PRACOWNIKAMI Z POWODU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO KORONAWIRUSEM (COVID - 19).                     

      Piotr Melnarowicz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu

     • ZAPISY DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO oraz KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

     • W związku z licznymi ograniczeniami wynikającymi z wprowadzenia w kraju stanu zagrożenia epidemicznego i jednocześnie trwającą rekrutacją do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego działającego przy Szkole Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu oraz klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021, dla zminimalizowania bezpośrednich  kontaktów  INFORMUJĘ, że wnioski/kart zgłoszeń (wraz z niezbędnymi załącznikami) przyjmowane są w formie skanów lub fotografii za pomocą poczty e-mail: sekretariat@sokolowiec.pl , w terminie: od 2marca 2020r. do 31 marca 2020r., w godzinach 7.00 - 15.00

      Oryginały dokumentów prosimy dostarczyć przez rodziców/prawnych opiekunów do placówki po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego.

      Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły: 75 7135775, sekretariat@sokolowiec.pl

      Druki do pobrania na witrynie szkolnej: https://spsokolowiec.edupage.org/

      z poważaniem

      Piotr Melnarowicz

      Dyrektor

      Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu

       

     • Egzamin Ósmoklasisty

     • Drogie Ósmoklasistki, Drodzy Ósmoklasiści,od 16 do 25 marca, w dni powszednie, znajdziecie – na stronie www.cke.gov.pl oraz na stronach internetowych wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych – zestawy zadań, które możecie wykorzystać jako element powtórki przed egzaminem ósmoklasisty.W każdym zestawie przygotowano dla Was zadania z:

       języka polskiego, zorganizowane według lektur obowiązkowych z klasy VII i VIII

       matematyki, zorganizowane według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej z matematyki dla klasy VII i VIII

       języka angielskiego, zorganizowane według kluczowych umiejętności.

      Zadania będą publikowane codziennie ok. godz. 9:00, natomiast rozwiązania do nich – ok. godz. 15:00

      Każdego dnia rozwiążcie tyle zadań, ile macie ochotę. To nie jest ani klasówka, ani egzamin. Za rozwiązanie tych zadań nie będziecie otrzymywać punktów. Potraktujcie tę pracę jako jeden z możliwych sposobów powtórki przed egzaminem..........Z pozdrowieniami, Marcin Smolik dyrektor CKE

     • „EKONOMICZNE POTYCZKI 2020” – sukces młodych ekonomistów

     • Miło jest nam poinformować, że zespół uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu w składzie: Łukasz Dębicki, Grzegorz Leśniak, Paweł Kokorzycki awansował do II rundy ogólnopolskiego konkursu „EKONOMICZNE POTYCZKI”. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, która jest organizatorem konkursu zakwalifikowała 36 grup z całej Polski. 

      Nasz zespół przeprowadził zajęcia „Moje oszczędności – mój plan”. W kolejnym etapie uczniowie muszą przygotować scenariusz teleturnieju, którego celem będzie weryfikacja wiedzy uczestników, analizę SWOT wraz z planem przeciwdziałania zagrożeniom oraz wykazem korzyści jakie odniosą wszyscy uczestnicy. Muszą również zaplanować szczegółowy budżet przeprowadzenia teleturnieju ze wskazaniem źródeł finansowania. Brawo młodzi ekonomiści! Życzymy owocnej pracy oraz dotarcia do finału.

     • Ogłoszenie!

     • Od 12 marca 2020 do 25 marca 2020 każdy uczeń ma obowiązek rozwiązywać zadania, które zamieszcza dla danej klasy nauczyciel przedmiotu.Zadania dostępne są na platformie EduNect oraz na portalu społecznościowym w zamkniętych przedmiotowych grupach.

      Dyrektor Szkoły

     • Drodzy uczniowie

     • Nauczyciele będą komunikować się z Wami za pomocą platformy: https://edunect.pl/, na której będą zamieszczone informacje o:

      - dodatkowych materiałach dla uczniów,

      - zlecenia zrobienia zadania domowego,

      - inne ogłoszeniach, przypomnienia,

      - samodzielnym przygotowaniu się do kolejnej lekcji (tzw. odwrócona lekcja).

      Wiadomości i informacje będą widoczne po zalogowaniu przez ucznia, a więc jest to wewnątrzszkolna informacja (w odróżnieniu od publicznych blogów czy stron szkolnych). Jeżeli któryś z uczniów nie pamięta hasła do platformy proszę o kontakt z wychowawcą.

       

       

     • Drodzy uczniowie

     • Warto przeanalizować narzędzia oraz specjalne “promocji”, które mogą Wam pomóc z alternatywną organizacją pracy i nauki w sposób zdalny. Zapraszam do analizy i nauki on-line.

      https://otwartezasoby.pl/narzedzia-i-zasoby-edukacyjne-na-czas-zamkniecia-szkol/

     • INFORMACJA

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu informuje, że od dnia 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w szkole zostają odwołane w związku z sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się Koronawirusa (COVID - 19)Ponadto informuję, że w dniach od 12 – 13.03.2020r. (czwartek, piątek – okres przejściowy) w wyjątkowych sytuacjach zapewniona będzie opieka świetlicowa.

      Rodzicom dzieci do 8 roku życia przysługuje zasiłek opiekuńczy, druki dostępne są na stronie www.zus.pl, należy przedstawić go pracodawcy.

     • Informacja

     • W razie wystąpienia przypadków zachorowań na COVID-19 w naszym rejonie, zarówno dyrektor szkoły, jak i władze lokalne mogą podjąć decyzję o szybkim zamknięciu szkoły. Te działania maja zapobiec szerzeniu się koronawirusa.

      Informuję, że rodzice lub opiekunowie dzieci w wieku do lat 8 mogą ubiegać się o specjalny zasiłek. Więcej na: https://www.gov.pl/w…/rodzina/koronawirus-wazne-dla-rodzicow

      JEDNOCZEŚNIE BARDZO PROSZĘ RODZICÓW O POZOSTAWIENIE W DOMU DZIECI PRZEZIĘBIONYCH, CHORYCH, Z BÓLEM GARDŁA

      Starając się zminimalizować możliwość zarażenia dzieci nowym koronawirusem, odwołuję na czas nieokreślony szkolne wycieczki autokarowe (poza wyjściami w teren), udział uczniów w konkursach w innych szkołach, a także zebrania rodziców. Nauczyciele będą przekazywać informacje o postępach uczniów drogą mailową, telefoniczną, na kartach.

      Z powodu szerzącego się zakażenia koronawirusem, wyjazdy dzieci na basen w ramach projektu "Umiem plywac" zostają odwolane".

      Dyrektor Szkoły

     • INFORMACJE

     • W związku z zaistniałą sytuacją, spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym poprzez Koronawirusa (2019-nCoV), Gmina Świerzawa wstrzymuje zajęcia z projektu "Umiem pływać" dla klas I-III, do odwołania.

      Na podstawie REKOMENDACJI WOJEWODY DOLNĄŚLĄSKIEGO mówiącej o rezygnacji przez dyrektorów szkół z jakichkolwiek wycieczek szkolnych oraz innych imprez w związku z Koronawirusem (2019-nCoV):

      - WSTRZYMUJEMY na terenie Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej wszelkie wyjazdy uczniów na wycieczki, konkursy,

      - WSTRZYMUJEMY na terenie Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej wszelkie zaplanowane konkursy i imprezy szkolne.

       

     • Certyfikat akcji Zdrowo i Sportowo

     • Zdrowo i Sportowo to akcja skierowana do przedszkoli oraz szkół podstawowych. Jej głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci do 10 roku życia. Akcja pokazuje dzieciom jak fajne jest uprawianie sportu.. Ile przynosi to radości, jak wpływa na sprawność, samopoczucie, buduje relacje z innymi członkami grupy.

     • Rekrutacja 2020

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej im.Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu ogłasza nabór uczniów do Punktu Przedszkolneg, Oddziału Przedszkolnego "0" oraz do klasy I.

      Formularze o przyjęcie można pobrać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im.Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu, Sokołowiec 105, lub z witryny internetowej https://spsokolowiec.edupage.org/

      Wypełnione formularze wniosków należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im.Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu, Sokołowiec 105, w dniach: od 2 marca 2020r. do 31 marca 2020r., w godzinach od 7:00 do 15:00.