• DZIEŃ MAMY …..

     • KOCHANE MAMUSIE. Życzymy WAM pięknych, cudownych dni, cudownych pragnień, cudownych chwil, gwiazd w WASZYCH rękach i perełek w snach ……

      A na dzień dobry w załączeniu przesyłamy film w wykonaniu uczniów klasy II pod opieką p. Anna Sarkowicz.

     • FINALIŚCI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU …..

     • Igor Ziemian, Mateusz Kucia, Szymon Adamowicz pod opieką p. Iwony Olechno uczestniczyli w Finale Ogólnopolskiego Forum Ekonomicznego Młodych. To ogromny sukces młodych, aktywnych i przedsiębiorczych uczniów Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu, którzy znaleźli się w gronie 12 szkół w Polsce.

      Finał Ogólnopolskiego Forum Ekonomicznego Młodych z uwagi na sytuację pandemiczną nie mógł odbyć się w trybie stacjonarnym, dlatego transmisja na żywo nadawana była ze studia z którym łączyły się kolejno zespoły. Każdy zespół prezentował swoje osiągnięcia w postaci filmów, animacji oraz przekazu „na żywo”. W drugiej części Forum uczestnicy podczas konkurencji wykazywali się swoją wiedzą i umiejętnościami. Cały czas towarzyszyły duże emocje. Uczniowie wzięli udział w warsztatach z zakresu autoprezentacji przeprowadzonych przez prezenterów telewizyjnych – Aleksandrę Kostkę i Piotra Dzięcielskiego, którzy poprowadzili również finał Konkursu.

      Serdeczne gratulacje dla naszych FINALISTÓW!

      Program „Ekonomia na co dzień” realizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Fundacją Warszawski Instytut Bankowości.

     • Egzaminy czas zacząć……

     • Egzamin jest dla ósmoklasistów jednym z najważniejszych wydarzeń edukacyjnych w ich życiu.

      Minął pierwszy dzień egzaminów ósmoklasistów. Dziś uczniowie pisali testy z języka polskiego, jutro będą zadania z matematyki i kolejny dzień to języki obce.

      Życzę Wam spokoju, wytrwałości i wiary we własne siły. Jestem przekonany, że w pełni wykorzystacie wiedzę oraz umiejętności zdobyte w czasie nauki szkolnej – napisał minister Przemysław Czarnek.

      My również dołączamy się do tych słów i trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki, które będą przepustką do dalszej edukacji w wymarzonej szkole.  

      Powodzenia na egzaminach!  

       

     • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

     • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

      Podstawa prawna
      Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf
      Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 do 21 czerwca 2021, z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane 
      od 17 maja 2021 do 31 maja 2021.
      Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021. do 14 lipca 2021. 
      Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 
      22 lipca 2021.
      Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021.
      W terminie od 23 lipca 2021 do 30 lipca 2021, w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
      W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic  kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021.
      Nieprzedłożenie do 24 września 2021. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty. 
      Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe). 
      W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli. 
      Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe). 
      Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu.

      https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol?fbclid=IwAR3YdZRhJ0f9FoGAWT6ltSwFSzecZvYc25TFR9nrH6l9hVKl57E8SKhuPVA

     • Umowa podpisana…

     • Dziś przedstawiciele Rady Rodziców wraz z Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu podpisali umowę na dofinansowanie na rzecz realizacji INICJATYWY LOKALNEJ 2021.

      Umowa podpisana czas na działania. Zapraszamy wszystkich do współpracy…

     • Magiczny ogród c.d…..

     • Przygotowania do realizacji projektu edukacyjnego pod nazwą „Dotknąć, powąchać i zrozumieć naturę - szkolny ogród doświadczeń” wciąż trwają. Do szkoły dotarły nasiona ziół, kwiatów miododajnych, łąk kwiatowych, które ofiarowało nam   Przedsiębiorstwo Nasienne „TORAF” – producent nasion warzyw, kwiatów, ziół, traw, nasion na kiełki i roślin egzotycznych. Firma  od 25 lat istnieje na polskim rynku nasiennym  i kultywuje rodzinne tradycje nasienne, które sięgają 1961 roku. Bardzo serdecznie DZIĘKUJEMY za wsparcie, którego celem jest nasz magiczny ogród pełen pięknie kwitnących kwiatów, „raj”” dla pszczół i innych owadów.

     • Informacja

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu informuje, że dni 04. 05. 2021 r. (wtorek) oraz 05. 05. 2021 r. (środa) są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Do szkoły uczęszczają jedynie uczniowie z Punktu Przedszkolnego.

      Od dnia 06. 05. 2021 r. (czwartek) do zajęć stacjonarnych powracają uczniowie z Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego oraz klas I – III. Dojazd do i ze szkoły według obowiązującego harmonogramu. W szkole jest możliwość korzystania z obiadów.

      Uczniowie klas IV – VIII nadal pracują w trybie zdalnym  
      z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      Szkoła funkcjonuje w reżimie sanitarnym zgodnie z planem pracy, sprawy administracyjne można załatwiać: telefonicznie: 75 7135775, e-mail: sekretariat@sokolowiec.pl, ePUAP : /SPSokolowiec/SkrytkaESP.

       

     • Warsztaty ekologiczne…

     • „Przyroda łagodzi zmiany klimatu” to hasło przewodnie zajęć edukacyjnych poprowadzonych przez Panią Grażynę Kuras  - edukatora z Fundacji Ekologicznej ZIELONA AKCJA. W zajęciach uczestniczyli uczniowie naszej szkoły  wraz z opiekunem projektu p. Ewą Dudek. Zajęcia to efekt realizacji projektu ekologicznego przez uczniów pod tytułem „Dotknąć, powąchać i zrozumieć naturę - szkolny ogród doświadczeń”.

      Podczas zajęć prowadząca przedstawiła uczniom zagadnienia związane ze zmianami klimatycznymi zachodzącymi obecnie na naszej planecie. Ukazała przyczyny tych zmian i wskazywała jakie czekają nas skutki, jeżeli nie powstrzymamy naszej negatywnej działalności jako ludzie degradując otaczającą przyrodę.

      Podczas zajęć uczniowie aktywnie włączali się do dyskusji. Sami wskazywali wiele przypadków z co dziennych obserwacji, które ich bulwersują i gdyby mogli to zmieniliby to już dziś. Ważne, że są świadomymi uczestnikami życia społecznego i wierzymy, że będą zmieniać świat na lepszy.

      Dziękujemy za spotkanie.

     • Sztuka odkładania pieniędzy na wyznaczony cel…

     • To kolejny temat przewodni zajęć, w których uczestniczyli dziś nasi uczniowie realizując projekt Złote Szkoły NBP. Zajęcia w sposób zdalny poprowadził p. Piotr Toczyński - Główny specjalista Oddziału Okręgowego NBP  we Wrocławiu.

      Podczas zajęć prowadzący przedstawił metodę SMART, która pozwala każdemu zrealizować plany finansowe na obrany cel. Uczniowie opowiadali o swoich sposobach gromadzenia oszczędności, pozyskiwania dodatkowych środków pieniężnych, które mogę odkładać. Po zajęciach każdy uczeń przekonał się, że wystarczy mieć WAŻNE CELE i WIELKIE MARZENIA, a będąc konsekwentnym w działaniu możemy gromadzić oszczędności, aby spełnić swoje marzenia. Wierzymy, że dobre nawyki finansowe mają moc zmieniania życia i oszczędzą dzisiejszym uczniom – przyszłym dorosłym mnóstwa niepotrzebnych kłopotów w przyszłości.

      Dziękujemy z przeprowadzenia zajęć.

     • Zakupy, a prawo - warsztaty......


     •  

      Spotkanie online pt.: "Bezpieczne zakupy w świetle prawa" odbyło się z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi- dzielnicowym - starszym aspirantem Adamem Ludynią. Specjalista omówił zagrożenia związane z zakupami najczęściej dotyczącymi zakupów przez Internet. Zwrócił uwagę, że tacy oszuści czują się bezkarni, bo myślą, że są anonimowi, a Policja stoi na straży przestrzegania prawa i ma narzędzia do wyśledzenia każdego. Wymienił zasady jakimi kierować się przy zakupach, by nie zostać oszukanym i by nasze pieniądze na kontach bankowych były bezpieczne. Powiedział też, jakie kary grożą za tego rodzaju oszustwa, nie tylko dorosłym przestępcom, ale również nieletnim.

      Dziękujemy za spotkanie.

       

     • Bezpieczne zakupy w sieci i nie tylko…

     • 26 kwietnia z inicjatywy uczniów uczestniczących w konkursie Złote Szkoły NBP zajęcia edukacyjne poprowadzili: Aleksandra Kapnik – Naczelnik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie oraz Maciek Czapliński – Radca Prawny Prezesa UOKiK w Warszawie. Warsztaty odbyły się online z podziałem na grupy wiekowe dla klas I-III i  IV-VIII, dla nauczycieli i rodziców.

      Prowadzący przybliżyli nam jakie prawa ma konsument dokonując zakupu stacjonarnie i online. Kiedy zawierana jest umowa kupna, kiedy mamy prawo od niej odstąpić, jakie są zasady gwarancji, rękojmi, co robić kiedy towar ma wady, na co zwracać uwagę chcąc kupować w Internecie by nie zostać oszukanym. Dużą uwagę zwrócono na przeprowadzanie operacji finansowych w przypadku płatności za zakupiony towar. Uczniowie bardzo chętnie wypowiadali się na tematy poruszane podczas spotkania, dzielili się  swoimi doświadczeniami oraz mieli bardzo dużo pytań. Nasi goście podsumowując spotkanie dali wskazówki wszystkim uczniom do kogo się zwrócić o pomoc gdy łamane są prawa konsumenta. Poinformowali, że gdy prawo zostanie złamane to zawiadamiamy policję.  Wspomnieli, że w każdym powiecie pracuje rzecznik praw konsumenta i z każdym problemem  możemy dzwonić na ogólnopolską infolinię konsumencką. 

      Dziękujemy ekspertom za poświęcony czas.

       

       

     • Czy mając „naście” lat warto myśleć o emeryturze?…

     • Na taki problem chcieli uzyskać odpowiedź uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu uczestnicząc w debacie zorganizowanej przez drużynę szkolną, która bierze udział w konkursie Złote Szkoły NBP. Wśród zaproszonych gości w debacie udział wzięli: Ewa Mochól - Koordynator ds. Zarządzania Sprzedażą, Poczta Polska S.A., Paweł Drożdż - przedsiębiorca, samorządowiec, członek organizacji pozarządowych, pasjonat psychologii mediów społecznościowych i ich wpływu na zachowania konsumentów, Piotr Melnarowicz – Dyrektor Szkoły, wychowawcy, nauczyciele, rodzice i uczniowie.

                  Uczestnicy dyskutowali o świadomości Polaków w kwestii gromadzenia oszczędności, kapitału na swoją przyszłą emeryturę. Podczas spotkania przedstawiono różne przykłady: od bogatych starszych osób za granicą, po skromnie dziś żyjących naszych dziadków. Bazując na doświadczeniu, obserwacjach, wywiadach często pojawiały się odpowiedzi na istniejące sytuacje. Uczniowie podkreślali potrzebę zainteresowania się sposobem gromadzenia kapitału na swoją przyszłą emeryturę. Stwierdzili, że warto małymi kroczkami odkładać, oszczędzać, korzystać z różnych pojawiających się metod, form, narzędzi, które pomogą im zabezpieczyć się na uzyskanie godziwych dochodów osiągając wiek emerytalny.

      Dzisiejsza debata była bardzo pouczającą lekcją, cieszymy się, że tak licznie i aktywnie uczestniczyli w niej przede wszystkim uczniowie, dziękujemy zaproszonym gościom za merytoryczne wsparcie.

     • Kokosza, grosz do grosza ……..

     • to nowy projekt edukacyjny, którego realizację rozpoczęli uczniowie klasy I i II. Kokosza uczy oszczędzania, co ludowa mądrość zawarła w przysłowiu „Grosz do grosza, a zbierze się Kokosza”. Misją projektu jest, aby zawsze było stać NAS na wszystko, co sobie zaplanujemy. Podczas zajęć dowiedzą się o sposobach odkładania pieniędzy na WAŻNE CELE i WIELKIE MARZENIA. Projekt uczy oszczędnego korzystania z prądu, wody i gazu. Pokazuje własne metody gospodarnych zakupów, aby nie wydać od razu wszystkich posiadanych pieniędzy, ćwiczy planowanie budżetu domowego i kosztów wycieczki szkolnej. Wierzymy, że dobre nawyki finansowe mają moc zmieniania życia i oszczędzą Ci mnóstwa niepotrzebnych kłopotów w przyszłości, jak przekonują organizatorzy.

      Na uczniów czekają karty ćwiczeń i upominki.

     • „Magiczny ogród….”

     • Ruszamy z realizacją projektu ekologicznego pod nazwą „Dotknąć, powąchać i zrozumieć naturę - szkolny ogród doświadczeń”. Dziś dotarły do szkoły narzędzia ogrodnicze ofiarowane przez DYREKTORA Firmy Cellfast Sp. z o.o. ze Stalowej Woli. Bardzo serdecznie DZIĘKUJEMY, sprzęt na pewno będzie służył przez długie lata do założenia i pielęgnacji szkolnego ogrodu pełnego miododajnych kwiatów.

     • YES, YES, YES-teśmy w ogólnopolskim finale…

     • Drużyna w składzie: Igor Ziemian, Szymon Adamowicz i Mateusz Kucia, pod opieką p. Iwony Olechno znalazła się w gronie 12 drużyn zakwalifikowanych do finału krajowego w „Ogólnopolskim Forum Ekonomicznym Młodych 2021” w ramach programu „Ekonomia na co dzień”. Sukces ten to efekt wielu działań edukacyjnych przeprowadzonych dla uczniów naszej szkoły przy współpracy z różnymi ekspertami, instytucjami. Efekty działań drużyna przedstawiła w projekcie pod hasłem „Mój region – przyszłość dla wielu”-  o przedsiębiorczości i ekonomii słów kilka”,  który doceniła JURY konkursu.
      Przed drużyną finał, ale już dziś GRATULUJEMY SUKCESU i życzymy wymarzonej wycieczki do Warszawy w maju!

     • Inwestycje w szkole

     • Rada Rodziców ufundowała do sześciu sal lekcyjnych nowe rolety, które w znaczący sposób zaciemniają pomieszczenie. Dzięki tej inwestycji polepszy się komfort prowadzonych zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem m.in. środków audiowizualnych i interaktywnych. Dziękujemy.

      Poza tym przypominamy, że trwa akcja przekazania na potrzeby szkolne 1 % z podatku. Dziękujemy za wszelkie kwoty ofiarowane naszym uczniom.

     • Powrót przedszkola do pracy stacjonarnej

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej informuje, że od dnia 19.04.2021r.  uczniowie z Punktu Przedszkolnego oraz Oddziału Przedszkolnego powracają do zajęć stacjonarnych w szkole zgodnie z obowiązującym planem i w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Dowozy uczniów zgodnie z podanym na witrynie szkoły rozkładem, przypominamy o możliwości korzystania z obiadów. 
      Pozostali uczniowie szkoły, tj.:  od I do VIII pozostają nadal w trybie pracy  zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem zajęć z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych na platformie Google. 
      Zajęcia na basenie dla uczniów klas I-III zostają nadal odwołane.
      Kontakt z nauczycielami za pomocą: e-dziennika, komunikatorów i narzędzi Google.